Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Friskare, mänskligare arbetsplatser

Annons

De flesta av oss har en tydlig bild av hur det är på jobbet när det är som bäst, när vi trivs och mår bra. Att skapa arbetsplatser där de anställdas förmågor och förutsättningar tas tillvara på bästa sätt, behöver varken vara dyrt eller svårt. Det finns många exempel som visar hur vi ibland med enkla medel kan forma friskare och mänskligare arbetsplatser.

För att sprida dessa goda exempel vidare och därmed öka kunskapen om hälsa i arbetslivet, arrangerar regeringen flera konferenser ute i landet. I dag genomförs en sådan i Västerås på temat "Hur kan det vara när det är som bäst?"

Arbetsmiljön är ett område där vi i Sverige har gjort stora framsteg genom åren, men mycket kan fortfarande bli bättre. När jag besöker arbetsplatser träffar jag ofta arbetsgivare och fackliga företrädare som konsekvent jobbar med dessa frågor. Mer än gärna berättar de om hur satsningarna bär frukt i form av en friskare personal och minskade sjukskrivningar, vilket bland annat innebär sparade kostnader.

Konkreta och framåtsyftande insatser behöver inte heller kosta mycket pengar eller kräva stora investeringar. Tvärtom går det att tjäna pengar på bättre arbetsmiljö. Om personalen ges inflytande och delaktighet, förbättras verksamhet och kvalitet. Sambandet mellan bra arbetsmiljö, produktivitet och konkurrenskraft är alltså mycket tydligt.

De stora möjligheterna för ett friskare arbetsliv finns redan nu, ute på arbetsplatserna. Men för att vi framgångsrikt ska kunna stävja ohälsan, måste vi ta vara på de idéer som fungerar väl kring förebyggande insatser, rehabilitering och öppenhet för nya arbetssätt och metoder.

Min förhoppning är att vi i dag kan ta ytterligare ett steg framåt, genom att dela med oss av goda exempel och utbyta erfarenheter mellan arbetsgivare i privat och gemensam sektor, fackliga företrädare, forskare, chefer och skyddsombud.

Gude äldreboende i Västerås är ett exempel på hur man med ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan förbättra verksamheten för anställda och personal. Det är ett bland många konkreta exempel som vi i dag får ta del av.

Givetvis är också de insatser som görs av riksdag och regering viktiga för att skapa ett hälsosammare arbetsliv. I dagarna har jag därför presenterat ett förslag för att minska sjukfrånvaron och sätta fokus på arbetsmiljön. Förslaget innebär att arbetsgivaren betalar en del av sjukkostnaden för den anställda, samtidigt som arbetsgivaravgiften sänks. Syftet är att förmå fler arbetsgivare att snabbare ta tillbaka sjukskrivna i arbete och satsa på förebyggande insatser för att minska risken för längre sjukskrivningsperioder.

Min förhoppning är att detta kan stimulera arbetsgivare till att göra förbättringar på arbetsplatsen, då här finns pengar att tjäna.

Arbetslivet är centralt när det gäller att minska sjukskrivningarna. Arbetsuppgifter och arbetsplatser måste utformas efter de anställdas kompetens och förutsättningar, så att människor orkar arbeta hela yrkeslivet. Människor som mår bra och trivs med sitt arbete är arbetsgivarens viktigaste resurs.

Med gemensamma krafter och en levande dialog om hur vi tillsammans arbetar på bästa sätt är jag övertygad om att vi når målet om ett hälsosammare arbetsliv. Nu tar vi sikte på de utmaningar som ligger framför oss, på lösningarna och hur vi kan lära av varandra.

Hans Karlsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons