Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fusk och missbruk som vardagsstrategi

Annons

Det har knappast undgått någon att via medierna uppmärksamma det utbredda fusket i vårt samhälle. Fantasin räcker knappast till för att föreställa sig alla förekommande fel och fusk som kostar samhället stora belopp.

Enbart på ett område - skatter och avgifter - rör det sig om 100 miljarder kronor per år. Det handlar dessutom inte bara om samhällsekonomi och säkerhet utan även om demokrati och välfärd samt att upprätthålla rättsordningen och legitimiteten i systemen.

Fusk är till exempel den vanligaste orsaken till avstängning av elever från högskolorna i Sverige. Åtta studenter stängdes av från undervisningen vid Göteborgs universitet förra året. Samtliga hade gjort sig skyldiga till fusk.

Motsvarande siffror för hela landet är 76 fuskare bland 80 avstängda. Det visar en kartläggning som Högskoleverket gjort.

Ansökningar om ekonomiskt bidrag strömmar in just nu till föreningsbyrån i Västerås stad. Det är en hektisk tid för byrån som bland annat ska påminna dem som ännu inte har inkommit med ansökningar, att bedöma inkomna ansökningar, betala ut bidrag till berättigade organisationer samt kontrollera andelen föreningar som misstänks fuska på olika sätt.

Debatten om fusk i samhället varierar i styrka och inriktning. Just nu beskrivs fusket av vissa som ett enormt problem och som ett hot mot hela välfärdssystemet. Vid andra tillfällen har kontroll mot fusk samt uppföljningsarbete beskrivits som en jakt på oskyldiga människor och ett hot mot den personliga integriteten.

Jag tror att det är viktigt att skilja på fusk och vad man kan benämna som överutnyttjande. Fusk definierar jag som att man medvetet tillskansar sig ersättning som man inte är berättigad till genom att avsiktligt lämna felaktiga uppgifter. Överutnyttjande, som är ett i pengar räknat betydligt större problem, är när systemet utnyttjas på ett icke avsett sätt. Exempelvis när en person sjukskrivs helt men skulle kunna arbeta till viss del eller när man inte angriper problemen utan väljer sjukskrivningen som en flyktväg.

Sverige har ett av de bästa välfärdssystemen i världen. Vi måste inse att detta välfärdssystem inte är en självklar rättighet utan en förmån som vi alla måste värna om.

För socialförsäkringssystemets legitimitet är det mycket angeläget att medborgarna kan vara förvissade om att systemen fungerar effektivt och att pengar fördelas till dem de är avsedda för. Samma princip bör gälla alla andra bidragssystem.

Arbetet med att bekämpa fusk och missbruk är ett samhällskrav och ska vara en naturlig del i betalarens rutiner. Försäkringskassan föregår med gott exempel och har sparat in åtskilliga miljoner kronor då ordinarie kontrollarbete blev en viktig del i arbetet för att säkra en god kvalitet.

Ansvaret för arbetet med att bekämpa fusk och missbruk ligger där totalansvaret för verksamheten ligger, det vill säga ute på den lokala enheten. Detta är också en förutsättning för att arbetet med att motverka fusk och missbruk anpassas efter lokala behov och förutsättningar. Lokalkontoren väljer de former som är mest effektiva.

Det viktigaste är dock att det blir rätt från början, att beslutet om ersättning är välgrundat och inte skall behöva ifrågasättas i efterhand. Då slipper man både återkrav och polisanmälningar.

Fusk är en uppsåtlig kriminell handling mot välfärdssystemet och mot alla behövande. Det är alldeles för viktigt för att fuskas bort.

FAYAD EL-NATOUR

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons