Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gasledning vid knuten?

Annons

Energibolaget EON planerar att dra en fossilgasledning genom åtta av Västmanlands kommuner. Lagstiftningen ställer krav på en omfattande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och ett utvecklat samråd med alla berörda.

Genom annonser, utställningar, infomöten och på internet har EON fullgjort sitt uppdrag att sprida information om de tänkta ledningsstråken och eventuella konflikter i miljön. Kommunernas inställning har inhämtats via beslut i kommunfullmäktige.

EON:s kartmaterial påvisar ett mycket stort antal konfliktområden längs gasledningens stråk. Det handlar om olika riksintressen, naturvårdsområden, fornlämningar, byggnadsminnen, vattentäkter, grusreserver, våtmarker med mera.

Dessutom innebär en eventuell anläggning av gasledning stora restriktioner för markägare och kringboende. Inom en 50 meter bred gata får inte grävning göras, byggnader och upplag får ej anläggas, sprängning får ej förekomma. Inom ett snävare stråk av 7-10 meter får ej djup jordbearbetning ske och träd och buskar får ej planteras.

I avsikt att väcka opinion och debatt om gasledningen har vänsterpartiet i Västmanland stakat ut den tänkta sträckningen i naturen. De 140 markeringsstolparna finns kvar någon vecka till.

Vi är förvånade över de reaktioner vi fått för vårt tilltag. De berörda markägarna och kringboende har i många fall missat EON:s informationskampanj och visar stor tacksamhet över informationen från vänsterpartiet. Vi har även fått ryggdunkar av ornitologer, bygdeföreningar och företrädare för andra partier. Detta innebär indirekt en allvarlig kritik mot vårt demokratiska samrådsinstrument. På papperet skall det fungera så att alla berörda känner att de har insyn och påverkansmöjlighet.

I verkligheten ser vi ännu ett exempel på ett mycket stort investeringsprojekt som presenteras, diskuteras och beslutas inom en mycket liten krets teknokrater och förtroendevalda. Baksmällan kan komma för sent när det till slut går upp för de mest berörda att det är omöjligt att få ett ord med i laget.

Vad kunde då gjorts annorlunda? Kanske det sökande bolaget skulle ha ålagts att knacka dörr för att nå ut till alla berörda? Kanske det omfattande kartmaterialet skulle ha "snuttifierats" så att den enskilde markägaren främst ser den del som berör dennes närmaste omgivningar?

Vad tycker de berörda tjänstemännen och politikerna på Länsstyrelsen och i kommunerna? Är den nuvarande samrådsproceduren tillräcklig ur en demokratisk synvinkel?

Peter Ekelund

Juha Rundgren

Börje Svensson

Karin Thorborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons