Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ge socialförvaltningen resurser i kampen mot drogerna!

Annons

Socialarbetartjänster dras in runt om i Sverige. I Örebro och Uppsala slopas sammanlagt cirka 100 tjänster. Är samma sak på gång i Västerås? Detta trots att de sociala problemen och droganvändningen ökar. Mats Ericson (v) som ansvarar för socialförvaltningen redovisade vid kommunfullmäktige den 25 november att droganvändningen hos unga i Västerås har ökat oroväckande.

Sonja Kjellsson och jag skrev i början av året en motion med förslag att ge extramedel till att tillsätta tjänster som så kallade fältassistenter. Den behandlades ironiskt nog samma dag som Mats Ericson redovisat de nya siffrorna om ungas droganvändning.

Droger och kriminalitet brukar följa varandra. Inkörsporten till rekryteringen av missbrukare är erfarenhetsmässigt för ungdomar en socialt instabil situation. Ungdomar med den bakgrunden är i riskzonen för att rekryteras till droganvändning och kriminalitet.

Skolan gör stora insatser inom olika områden för att stötta föräldrar i deras roll som gränssättare och socialförvaltningen griper in när anmälningar om brott kommer in. Ungdomsgårdarna har god kontakt med många ungdomar i riskzonen. Personalen där får också kännedom om var droganvändningen förekommer och vilka ungdomar som är involverade i detta.

Vår motion bygger på kännedom att insatser görs men vilar också på övertygelsen att det finns behov av insatser på kvällar och helger för att stötta ungdomar som är i riskzonen. Det visas inte minst av att socialförvaltningen i samverkan med polisen jobbar med "fältande" en kväll per vecka och att punktinsatser sker vid särskilda tillfällen, till exempel vid lucia och skolavslutningar. Det finns arbetsuppgifter för socialsekreterare i mängd på obekväm arbetstid. Inte minst i samverkan med polisen när omhändertaganden är aktuella. Insatser kan också behövas i det brottsförebyggande arbetet genom besök i miljöer där ungdomar samlas, till exempel Vasaparken och Djäkneberget på sommaren.

Behov finns av insatser på fältet från socialförvaltningens sida. Kan dessutom sådana insatser koordineras med polisens verksamhet och "farsor o morsor på sta´n- verksamhet" är det ännu bättre. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har i olika sammanhang till exempel med jämförelser från projekt i Storbritannien påtalat behovet att socialförvaltningen - fältarbetare - är med i det förebyggande arbetet för att ge stöd åt utsatta ungdomar och deras familjer vid till exempel polisomhändertagande av berusade och påverkade ungdomar.

Förnuftsmässigt bör dessutom tilläggas att insatser snabbt i krissituationer till ungdomar och deras familjer, som är i riskzonen genom att barnen vistas i drogmiljöer, alltid betalar sig. Kan en högstadielev räddas från att hamna snett har satsningen lönat sig både medmänskligt och ekonomiskt.

Varför bifölls då inte vårt skarpa förslag i motionen att fullmäktige skulle ge ett särskilt - det vill säga utökat - anslag till detta angelägna ändamål så att inte kostnaderna för fältarbetet inkräktar på övrig verksamhet?

Det ansågs att omorganisationen av förvaltningen lade hinder i vägen och att det inte var "vetenskapligt bevisat " att arbete på fältet ger resultat.

Vårt krav ställdes av medmänsklighet och utifrån våra erfarenheter som lärare och försvarare till unga brottslingar. I dessa roller har vi upplevt att behovet av akuta stödinsatser för unga är stort på obekväm arbetstid och att rekryteringen av missbrukare pågår ständigt bland främst högstadieungdomarna. Kanske är avslaget på motionen - hemska tanke - dessutom början på att dra in tjänster vid socialförvaltningen.

Göran Landerdahl

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons