Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Göran Landerdahl (FP): Inte mycket nytt hos de rödgröna

Annons
Sjö och kraft. Det råder politisk enighet om att satsa på vatten, Mälaren och fossilfri energi, menar Göran Landerdahl (FP)foto: Per g Noren

De rödgröna presenterade den 9 juli sina övergripande inriktningar för Västerås. Från stadsplanerings- och miljösynpunkt är programmet ingen större skillnad mot den politik som förts under fyra år av Västeråsalliansen och som ska genomföras de kommande åren om folkpartiet får bestämmande inflytande.

De rödgröna slår in öppna dörrar när de vill eftersträva ekologiskt och lokalproducerad mat och undvika kemikalier vid upphandlingar. Att Mälarenergi ska producera fossilfri energi är redan bestämt, svårigheten är att få fram tillräckligt med bränsle och en användbar teknik till den nya pannan utan att det leder till chockhöjda fjärrvärmepriser. Har de rödgröna måhända ett svar till oroliga fjärrvärmekunder och hyresgäster som de inte presenterat tidigare?

De rödgröna skriver att Västerås ska vara en grön stad och där satsningar ska ske på vattnen och Mälaren. Har någon hävdat motsatsen? I praktisk politik har under Västeråsalliansens styre beslutats om rening av de bäckar och dagvattenutsläpp som är de stora problemen för övergödningen av Mälaren.

En plan har tagits fram för hantering av alla vattenområden. Den innefattar också hur skötseln ska ske av stadsnära skogar och naturreservaten. I praktisk hantering har ingen hos de rödgröna lagt fram förslag eller anslagit mer pengar till skötsel av parker och grönområden än vad Alliansen gjort.

Partierna vill förbättra kollektivtrafiken. Vilket parti är motståndare till det? I praktiken har översyn skett av linjenätet och enklare tidtabell genom de beslut som har fattats under mandatperioden om stomlinjenät.

När det gäller turtätheten är den avgörande frågan hur mycket skattepengar som skall anslås till att täcka VL:s underskott. Här har inte socialdemokraterna under mandatperioden mig veterligen anslagit mer pengar än Alliansen. Önskan om att utveckla cykelstaden Västerås är likaledes en fråga där alla partier är ense att bygga fler cykelbanor när pengar finns till sådana investeringar.

Två viktiga skillnader finns – fackens beställningar att kollektivavtalens definition av sociala villkor ska gälla vid upphandlingar och tystnaden när det gäller valfrihet för västeråsarna. Den första frågan har redan diskuterats flera gånger i kommunfullmäktige där Alliansen motsatt sig att facket ska få diktera villkoren vid upphandlingar.

Här visar sig att de rödgröna måste leverera till ett särintresse. Fackets väl och ve är viktigare än att Västerås stad har möjlighet att ge alla oavsett kollektivavtal möjlighet att vara med vid upphandlingar.

Valfrihet i boende genom den nya stadsplaneringsfilosofi som Alliansen infört med byggande på olika ställen i staden, satsningar på city och omläggningen av Gäddeholm till en hållbar småskalig stadsdel, förbigås med tystnad av de rödgröna.

I övrigt kan konstateras att de rödgrönas önskelistor inom samhällsbyggnadsområdet i stort sammanfaller med den politiska inriktning som Västeråsalliansen redan lagt fast och kommer att driva vidare. Avgörande för väljarna måste då bli hur främst socialdemokraterna i tidigare praktisk politik agerat.

Historiskt kan ingen beskylla dem för att ha prioriterar grönt, hållbarhet och att västeråsarna ska möjligheter att själv välja boende. Kan vi vara säkra på att Ulla Persson med flera som varit med länge tänkt om? Var står de rödgröna i frågan om privatisering av Mälarens stränder genom strandnära byggande.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons