Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Grön Socialliberal: Politiska beslut skulle möjliggöra en säkrare energiförsörjning

Partierna måste kunskapsmässigt tränga djupare in i en global överlevnadsstrategi.

Annons
Solenergi och energi från vind, vatten och berggrund är exempel på förnyelsebar energi.

Växthusgaseffekten har stått i centrum länge och skymt andra vitala miljö- och hållbarhetsfrågor. Kemikalieförgiftningarna är ett lika stort problem men har haft en undanskymd del i debatten. Men massor med livs- och hälsohotande material finns i avfall, deponier, hemmen och i vår mark. Giftproblematiken vid avfallsbränning är ett större problem än koldioxiden. Politiken här kan vara som att välja mellan kolera och pest. Men det finns åtgärder som undviker båda, det vill säga mer energi från sol, vind, vatten och berggrund.

Våra lättillgängliga energitillgångar förbrukas i rask takt vilket innebär att man alltmer aggressivt söker nyttja tjärsand, oljeskiffer, kolbrytning, djuphavsborrning med mera till enorma miljöförstöringar som inte tillräckligt beskrivs i medierna. Dessa verksamheter måste hindras och ersättas med förnyelsebara energikällor som algodling, energigrödor och ren förnyelsebar energi.

Livsmedelsförsörjningen är ett annat fokus. Mer mat måste produceras som samtidigt är ekologisk, giftfri, hälsosam och helst närproducerad. Ett hållbart jordbruk som uppfyller detta och samtidigt är självförsörjande på energi och djurfoder är en viktig angelägenhet. Detta är ingen vision utan en politisk viljefråga.

Kärnkraften har funnits länge och har redan producerat massor med avfall som man vill lagra i 100 000 år. Även om kärnkraftsproduktionen avbryts i dag så finns det massor med kärnavfall som måste deponeras i 100 000 år i en berggrund som vi inget vet om hur den är då. Alternativt kan 4:e generationens reaktorer byggas som använder redan befintligt avfall och bryter ned det till kortvarigt avfall som behöver inneslutas i mindre än 200 år och ger en radioaktivitet som är mindre än de stora kolgruvorna genererar. Den energi som alstras vid dessa processer räcker för hundratals år framöver.

Politiska beslut skulle möjliggöra en säkrare ¿energiförsörjning utifrån det faktiska utgångsläget och medge en optimal energiförsörjning bestående av ren giftfri förnyelsebar energi och en säker kärnkraft.

Undertecknad hoppas att alla partier skulle kunna anta detta program.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons