Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Haddad (fp) och Luttropp (mp): Hela gymnasie­utbudet ska ses över

Annons

Debatten kring etableringar av friskolor i Västerås är alltid aktuell under hösten då utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden yttrar sig kring friskoleansökningarna.

Vi yttrar oss till Skolverket som sedan fattar beslut om en friskola ska få rätt till ersättning. Det är sedan upp till utbildningsföretaget att avgöra om man vill starta eller inte.

Vi har idag 13 fristående gymnasieskolor och fem kommunala. Fördelningen av elever är drygt 80 procent inom de kommunala och 20 procent inom de fristående. Många västeråsare väljer de kommunala. Nämnden förordar inte en viss typ av utförare utan ersätter utifrån en neutral skolpeng som följer elevens skolval.

Eftersom elevkullarna kommer att minska har Västerås stad beslutat att se över hela gymnasieutbudet i Västerås, också med hänsyn till läget i regionen. Här kommer vi från nämnden att ha ett helhetstänk för att se hur de kommunala och de fristående kan komplettera varandra. Många elever vill också gå på mindre enheter och idag är det främst friskolorna som kan erbjuda detta.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i sina yttranden i år visat på fakta kring utbud och efterfrågan samt redovisat den demografiska utvecklingen. Vi har också uppmärksammat Skolverket på de ansökningar som vi anser inte är realistiska. En skola vill till exempel starta 28 nya inriktningar. Vi pekar också på svårigheten att hitta praktikplatser inom de yrkesinriktade utbildningarna samt pekat på det utvecklingsarbete som redan sker på de kommunala gymnasieskolorna.

Vi beklagar att socialdemokraterna och vänsterpartiet felaktigt påstår att nämndens beslut enbart är positivt till inne-hållet. Vi är i grunden positiva till etableringar av fristående aktörer som ersätts med samma skolpeng. Men till skillnad från dessa partier anser vi att eleverna och föräldrarna kan göra egna, väl avvägda val.

Vår positiva inställning innebär inte att vi i yttrandena är restriktiva och pekar på kvalitetsbrister i ansökningarna samt att Skolverket ska ta hänsyn till demografin och det redan befintliga utbudet. Dessutom hoppas vi att regeringen snarast beslutar om en ny skollag där samma krav ställs på kommunala som fristående skolor.

Roger Haddad (fp)

ordförande i utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden

Agneta Luttropp (mp)

förste vice ordförande i utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons