Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Haddad (FP): Vårt engagemang för Bäckby är långsiktigt

Det är positivt att flera partier nu anser att stadsdelen Bäckby är viktig att arbeta med, frågan är om detta enbart är plakatpolitik och tillfälliga utspel eller en politisk vilja att åstadkomma något?

Annons
Menar allvar. Bäckbysatsningen får inte bli ett begrepp som partierna använder slentrianmässigt. De boende förväntar sig insatser, skriver Roger Haddad (FP).foto: daniel gustafsson

Folkpartiet har sedan många år prioriterat jobb och utbildning som medel mot utanförskapet. I olika mätningar har det bekräftats att stadsdelen är ett område som kräver en mobilisering. Vår prioritering av stadsdelen bygger på de låga skolresultaten, behovet av trygghetsinsatser och inte minst de integrationsutmaningar som finns i ett område med många nyanlända eller med invandrarbakgrund. Här spelar bostadspolitiken en avgörande roll.

Vi har under åren drivit frågan om kameraövervakning på torget men stött på hinder. Regeringen kommer till hösten att se över hela kameraövervakningslagen så det blir lättare att få tillstånd. Vi verkar för en lokal närpolis i stadsdelen, det räcker inte med ökad närvaro med polisbil.

I mars 2009 la vi ett förslag i kommunstyrelsen om att särskilt prioritera stadsdelen. Socialdemokraterna var knappat entusiastiska, snarare provocerade, vilket visar att deras inlägg om Bäckbyhuset knappast är trovärdiga. Det har inte varit lätt i budgetsammanhang att få med övriga partier på en Bäckbysatsning, men vi har fått visst gehör. Folkpartiet har, oavsett om vi lyft Bäckby eller Pettersberg, tvärtom kritiserats av socialdemokratiska företrädare för att måla ut ett område för negativt.

Vi har en annan åsikt. Vi lyfter, efter dialog med skolor, föräldrar, invandrarföreningar och andra aktörer en oro som finns för att göra något åt problemen. Socialdemokraterna lanserade exempelvis en nyinvigning av Bäckby torg. Faktum är att det nya var några sittplatser på torget. Vi har fortfarande inte sett några större satsningar på trygghet, på skolans kvalitet eller inom stadsbyggnadsområdet.

En annan stor utmaning är ungdomarna där vi initierade ett projekt med ungdomsjobb för unga utan gymnasiebehörighet, detta arbete måste fortsätta.

Vi vill att man återupptar arbetet som vi initierade när det gäller den somaliska gruppen. Det är en mycket stor utmaning för hela landet, men även Västerås. En rapport finns framtagen och vi hade etablerat flera värdefulla kontakter med de somaliska föreningarna i Västerås och på Bäckby-Råby.

Västerås är en segregerad stad. Vi har ett antal områden som behöver särskilda insatser för att minska bidragsberoendet, minska avhoppen i skolan och höja resultaten i skolan och stödet för nyanlända. Detta gäller i allra högsta grad stadsdelen Bäckby. Därför kommer vi fortsätta prioritera området politiskt och ekonomiskt för att uppnå de ambitioner vi har inom arbete, integration och utbildning.

Den senaste debatten om skolomställningen har visserligen satt lite fokus, men enbart på Bäckbyskolan. Beslutet om att lyfta stadsdelen handlar om mycket mer. Självklart har skolorna en mycket viktig roll. Vi kommer verka för att stadsdelen, precis som andra stadsdelar, får attraktiva skolor med duktiga lärare med en stark skolledning, skolor där elever har höga förväntningar på sig och där skolan aktivt arbetar mot mobbning och främlingsfientlighet. Det finns en stor potential och även om Bäckby drabbats av skadegörelser och klotter tidigare, har det blivit lugnare.

Utmaningen ligger nu i att lyfta skolan, effektivisera skollokalerna så att resurserna hamnar rätt och fortsätta arbeta för ökad delaktighet och integration för att minska bidragsberoendet. Bäckbysatsningen får inte bli ett begrepp som partierna använder slentrianmässigt. De boende förväntar sig insatser. Att vi inte arbetar för området är helt enkelt inte sant. De rödgröna företrädarna har inte prioriterat Bäckby och dessutom har de aldrig varit några påhejare av vårt initiativ som vi antog redan 2009.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons