Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Handikappcentrum: Så många som möjligt ska vara nöjda

Inledningsvis kan vi konstatera att Landstinget Västmanland och Handikappcentrum vill samma sak som RBU, det vill säga att så många brukare som möjligt ska vara nöjda.

Annons

Handikappcentrum bedriver verksamheten utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi har uppdrag och årliga överenskommelser med våra uppdragsgivare att beakta. För att kunna planera verksamheten samt följa upp de insatser som ges genomförs kontinuerligt brukarundersökningar.

Förutom enkäter som skickas till samtliga brukare har vi genomfört fokusgrupper, telefonintervjuer samt enkät i samband med uppföljning av habiliteringsplanen. I den sistnämnda mäter Handikappcentrum kontinuerligt nöjdhet, måluppfyllelse samt delaktighet. Av 527 svar, i samband med uppföljning av behandlingsperiod under 2007, tycker 78 procent av brukarna att måluppfyllelsen är stor, 86 procent tycker att de har kunnat påverka planeringen och 87 procent är nöjda med insatserna som Handikappcentrum ger.

Det finns svårigheter i att nå en nöjdhet hos alla, men under perioden 2002-2006 finns tydliga bevis för att allt fler blir det. Den enkät som togs upp i debattartikeln i VLT den 18 december är barnenkäten (MPOC). Svarsfrekvensen var låg, 44 procent (2006). I enkäten, som skickades ut åren 2002, 2004 och 2006, är det sammantaget fem olika områden som belyses. Handikappcentrum har totalt sett höjt sina omdömen inom alla fem områden.

Handikappcentrums enhet för träning (HET) startade på direkt uppdrag från politikerna. Syftet var, att istället för att erbjuda ett fåtal personer intensivträningsperioder utanför landstinget, så skulle Handikappcentrum bygga upp en egen enhet för att erbjuda alla brukare, oavsett funktionshinder, intensivträningsperioder.

Det finns idag vetenskapliga fakta (som refererades till i radions P1-program den 19 november) som visar på att det mest verksamma är att göra insatser som fungerar i personens vardag. HET:s uppdrag handlar därför om motorisk träning som gör att vardagen fungerar.

Slutligen har revisionsföretaget Öhrlings anlitats inför att verksamheten skulle permanentas och de konstaterar i sin rapport att: "Starka sidor är att enheten har klara funktionella målsättningar, en kompetent och engagerad personal och att enheten åstadkommer goda resultat tillsammans med brukare och personliga assistenter/föräldrar (bl.a så att de blir inspirerade och kan fortsätta hemma)... HET arbetar med bra metoder för intensivträning och har ett bra tänk och är tydliga kring utvärdering."

I våra egna undersökningar har vi kunnat visa att 87 procent har kvarstående förbättringar inom bland annat områdena rörelseförmåga, ADL-förmåga samt kommunikationsförmåga.

Det här med valfriheten är en politisk fråga.

Annica Lembke

Köping

Berit Lindblom

Fagersta

Ingbritt Ådén Carlsson

Anna-Karin Elander

Katarina Nordén

Västerås

Ingrid Meissner

Länsresurser

Hans Gylje

överläkare

Lena Dahlman

verksamhetschef Handikappcentrum

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons