Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Handikappolitiken haltar

Annons

Under våren kunde vi från oppositionshåll glädjas över att socialdemokraterna lyssnat på oss när man aviserade mer resurser för byggnationer inom handikappomsorgen för 2005.

Fortfarande finns det en oro för om det kommer några besparingsförslag för 2004 eller inte. Fortfarande fattas det pengar för nämnden för funktionshindrade.

Olyckligt nog har nämnden sedan sin tillkomst ständigt haft ekonomiska bekymmer; sällan ägnas nämndens sammanträdestid till annat än ekonomi och röda siffror. Detta har förstås lett till att framtidsdiskussionerna fått ett minimalt utrymme.

Handikappolitiken i Västerås är i stort behov av en mer positiv inställning där målet måste vara att skapa förutsättningar för människor att bli mer delaktiga och växa som självständiga individer. Ett mer långsiktigt arbete med framförhållning och tydliga politiska mål måste eftersträvas. Fortfarande är handikappolitiken ett område där socialdemokraterna haft svårt att visa handlingskraft.

Det är när vi gör kartläggningar över behoven hos västeråsarna och planerar därefter som vi kan bygga bort köerna till exempelvis gruppbostäder. Detta är också viktigt för att kunna göra rätta prioriteringar i god tid utan att hamna i en situation vi befinner oss i i dag, med över 40 personer som väntar på bostad och ett 30-tal som väntar på insatsen kontaktperson enligt LSS.

Trots att en bostadsinventering gjorts och en del är på gång så finns det fortfarande en handfull personer som väntat sedan 2002, som än i dag inte har någon planering.

Vid nämndens sammanträde i augusti fick vi en redogörelse för de planeringar som finns, men för dem som väntat på bostad sedan 2002 fanns ingen planering. Majoriteten hävdade att sådan finns, men jag har ännu inte hittat något eller fått information/svar på min fråga. Jag tolkar det som att det inte finns någon planering.

Från folkpartiets sida har vi krävt att ingen ska behöva vänta längre än tre månader om ett positivt beslut är fattat om rätt till insats enligt LSS, inte i två år! Andra kartläggningar än just bostadsdelen behöver också genomföras för att tidigt upptäcka framtida behov i staden.

Planeringen av gruppbostäder pågår, nyligen invigdes ett nytt gruppboende. Det är alltid kul att visa upp ett nytt boende och möjliggöra för personer med funktionshinder att flytta till en egen anpassad bostad. Samtidigt måste vi alltid ha ambitionen att bygga gruppbostäder som inte ska ses som institutionsplatser, utan så långt det går vara anpassade lägenheter som ser ut som vanliga bostäder.

Oppositionen har vid flera tillfällen lyft frågan om antal lägenheter per gruppboende och att man ska skapa en trygg bostadsmiljö bland andra typer av byggnader. Känslan av egenmakt och inflytande måste få genomslag här också, en bostad är bland det viktigaste som finns för oss människor.

Slutligen hoppas jag att inte Västerås stad återtar titeln som skammens kommun och hamnar i samma sällskap som kommuner som säger upp avtal om utomkommunplaceringar och "vältrar över" människor på andra kommuner.

Jag hoppas att vi ska hitta bra lösningar för de personer som finns i andra kommuner, jag tycker att det är oacceptabelt att skyffla personer i behov av stöd och service mellan olika kommuner. Då tappar vi medborgarfokuset och faller tillbaka i ett ekonomiskt tänkande som inte passar in på det handikappolitiska området.

ROGER HADDAD, fp, ledamot i nämnden för funktionshindrade

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons