Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hans G Erikson (M): Bättre utan vigselrätten

Annons

Efter lång debatt beslöt Kyrkomötet att Svenska kyrkan vill behålla vigselrätten och att även samkönade par kan ingå äktenskap. Det hade varit önskvärt om Kyrko-mötet i en sådan här bland kyrkans medlemmar diskuterad fråga hade varit enigt. Nu blev det, tyvärr, inte så.

I den moderata kyrkomötesgruppen, där ingen ”partipiska” är rådande, finns två inriktningar. I det närmaste hälften av gruppens 45 medlemmar förordade att Svenska kyrkan inte behåller vigselrätten. En lösning med civilrättsligt äktenskap och att kyrkan sedan erbjuder välsignelseakt för dem som så önskar var vårt förslag.

Med denna lösning behandlas tvåkönade och samkönade par lika. Inga besvär med präster som tvekar att åtaga sig att viga samkönade par. Kyrkomötets beslut kan få såväl både inomkyrkliga som ekumeniska konsekvenser vilket också sju av fjorton biskopar anförde i debatten.

Svenska staten har genom riksdagsbeslut visat att den i dag ensamt äger det juridiska äktenskapsbegreppet. Något samråd eller konsultation med landets samfund och trosinriktningar har i praktiken inte skett. Det har helt bortsetts från det remissyttrande kring begreppet äktenskap som Svenska kyrkan avgivit till den utredning, som legat till grund för riksdagsbeslutet.

Svenska kyrkan har därför att förhålla sig till riksdagens beslut och nya äktenskapsbegrepp. Vid tidigare Kyrkomöten har förslag framförts om att Svenska kyrkan i god tid före riksdagens beslut borde ha utrett vigselrätten. Motioner med denna innebörd har dock avvisats.

Svenska kyrkan borde inte ansöka om vigselrätt hos Kammarkollegiet. Genom att avstå hade det gått att utforma kyrkoordning och kyrkohandbok med möjlighet att vara inkluderande, förhålla sig till statens nya äktenskapsbegrepp, att finna former med möjlighet att nå bred acceptans inom kyrkans alla fromhetsriktningar som i ekumeniska sammanhang.

Genom att låta en civil myndighet ensam ansvara för att genomföra juridiskt bindande vigslar görs en åtskillnad mellan kyrkan å ena sidan och staten/det världsliga å den andra. Kyrkans uppgift är inte myndighetsutövning utan att just vara kyrka genom gudstjänst, bön och andlig vägledning.

Den reservation mot Kyrkomötets beslut som moderater lämnade avslutas med; ”Utan att vara profetiska tror vi att Svenska kyrkan tämligen omgående kommer att utsättas dels för krav om vigseltvång i enlighet med riksdagens nya breddade äktenskapsbegrepp och dels från nya önskemål om att avstå vigselrätten.”

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons