Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hans G Erikson: Resenärer viktigaste remissinstansen

Annons
Kollektivtrafik i förändring. Om utredningar finns alltid synpunkter. Hur har utredningen tänkt sig att västeråsarna bäst skall kunna informeras och sedan få komma med sina synpunkter innan beslut fattas? undrar Hans G Erikson.foto: per groth/VLT:s arkiv

I SmartKoll, förslag till ny busstrafik, finns inledningsvis en sammanfattning med rubrik ”syfte, mål och vision”. För att skapa ett ökat kollektivresande i kommunen skall ”tillgängligheten för alla förbättras” står där att läsa. Västerås föreslås att i likhet med andra städer uppgraderas med så kallade stomlinjer med snabba resor, täta turer och i genare stråk. För att säkerställa och förbättra stomlinjernas attraktivitet måste man arbeta med ”att fortsätta förbättra tillgängligheten” skrivs också.

Nu har utredningen inte levt upp till fullo i ”tillgänglighetsambitionen” kan man tycka. För några år sedan fick boende nordost om Anemonvägen förstärkt busstillgänglighet i och med att linje 17 inrättades. Här investerades då i ombyggda hållplatser med väderskydd som service åt resenärerna.

Nu kan denna investering raseras och busstrafikanter i östra Gryta får traska långt för att nå busservice med nya linje 2 (nuvarande linje 19). Slöseri med skattepengar kan man tycka! Föreslagen generös turtäthet för linje 2 genom Önsta kan nog delas på två linjeben – precis som nu och inga resenärer förlorar då tillgänglighet.

På Öster Mälarstrand byggs bostäder för fullt och fler kommer att byggas framöver. Här kommer att finnas ett stort resande-underlag för en god kollektivtrafik. I Översiktplan för Öster Mälarstrand, antagen av kommunfullmäktige år 2004, står att läsa bland annat följande: ”En busslinje föreslås dras centralt i området, vilket ger korta avstånd till hållplatserna, kort resväg och kort restid. Vissa delar av sträckningen är förlagd till särskild bussgata”.

Detta kommunfullmäktigebeslut har bussutredarna kanske inte läst eller helt enkelt negligerat. Boende vid Mälarstranden får således finna sig i att fortsätta gå lång väg upp till Björnövägen för att nå buss. Om detta räknas till förbättrad tillgänglighet kan diskuteras. När nu turtätheten på linje 2 (nuvarande linje 10) via Framnäs utökas så är det väl viktigt ur ekonomisk synpunkt att bussarna fylls med resenärer? Bussar bör väl köras så nära som möjligt där människor bor, eller?

Nuvarande fem Aroslinjer försvinner och ersätts av tre servicelinjer. Två av dem får välkommen utökad turtäthet och trafiktid alla veckans dagar, men täcker långt ifrån alla nuvarande trafikområden. Många västeråsare förlorar nu sin buss. Ambitionen ”att fortsätta förbättra tillgängligheten” har vid planering av nya servicelinjer tydligen inte helt varit styrande.

För att kollektivtrafiken skall bli ett alternativ för många baseras utformningen av trafiken på ett antal nyckelord nämligen ”Enkelt-Snabbt- Modernt-Hög kvalitet” enligt utredningen. Men så kommer att även ”Tillgänglighet” har mycket stor betydelse för en attraktiv och funktionell kollektivtrafik. Detta bekräftas också i utredningen där det står ”den snabba resan är attraktiv för bussresenär, men det långa gångavståndet är inte det”.

Nu skall det gå snabbt med stor turtäthet så rakt som möjligt. Visst är det en bra ambition. Men nog är det väl så, att om gångvägen till buss verkar alltför lång och tar tid så lutar det nog åt att man tar bilen istället?

Om utredningar finns alltid synpunkter. Dessa brukar komma fram vid remissbehandlingar. Viktigaste remissinstans nu är väl alla vi västeråsare? Hur har utredningen tänkt sig att västeråsarna bäst skall kunna informeras och sedan få komma med sina synpunkter innan beslut fattas?

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons