Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hans G Erikson: ­Samordna buss och tåg

I länstrafiktidtabellen gällande från 13 december gjordes vissa justeringar, bland annat innebärande indragningar i Dingtunas busstrafik.

Annons

Bristande lönsamhet genom för få resande samt ekonomiska svårigheter i stort angavs som orsak. När avgångstider för tåg och buss är desamma från Dingtuna mot Västerås Central så begränsas möjligheterna för resenärer att välja alternativa restider och lönsamheten för trafikutövaren blir givetvis lidande.

Visst är det många hänsyn som skall tas i en trafikplanering, särskilt när tåg och buss skall samordnas på flera håll för att åstadkomma ett attraktivt trafikutbud för resenärerna. Dingtunatrafiken är dock med denna ambition inget bra exempel.

I miljödebatter talas så varmt för ett ökat kollektivresande och att samordning av trafik mellan buss och tåg skall åstadkommas i syfte att få oss att alltmer nyttja kollektivtrafik och låta bilen stå. Men inget händer för att uppnå denna ambition. Det blir mest prat.

Tidtabeller byts sommar och vinter, men några större ansträngningar till att förstärka samordning av buss- och tågtider har varit svårt att upptäcka under senare år. Man kan fråga sig för vilka bussarna körs.

En studie av hur länstrafiktabellens busstider är kopplade till tågtider avslöjar hur illa de boende i stadens förorter har det med busservice till och från Stockholmståg. Det är i det närmaste omöjligt att kunna nyttja förortsbuss för resa med anknytning till eller från tåg under veckoslut.

Inte enbart förortsbor har besvärligheter med att via buss ta sig till Centralstationen för att fortsätta en resa med tåg eller att från tåg kunna nyttja buss för färd från stationen. Även boende i tätorten Västerås har här

problem.

Dagtrafiken är föredömlig vad beträffar bussar till Centralen. Men när kvällen

kommer, och den kommer tidigt i stadstrafiken, samt under vissa tider lördag och helgdag samt helgdagar sommartid är resemöjligheterna till och från Centralen med stadstrafiken i det närmaste obefintlig.

Endast lågtrafiklinje 98 trafikerar då Centralen! Detta innebär att resande med övriga lågtrafiklinjer måste byta buss vid Stora Gatan/Vasagatan för att nå Centralen. Är detta service? Tåg kommer till och går från Västerås även under kvällstid. Men tågresenärer med behov av tillgång också till buss tycks inte vara intressanta för busstrafikplanerare.

Det finns många skäl till att, om nu lågtrafiklinjerna trots sin omoderna uppläggning måste fortleva, låta dessa ha Centralen som mötesplats dels för att underlätta för tågresenärer, dels för att förenkla bytesmöjligheter linjerna emellan, dels för att samtrafikens lågtrafiklinjer, förortslinjer och regiontrafik skall bli smidigare dels ock för att förhoppningsvis få flera resande i busstrafiken och därmed större intäkter.

Utredning rörande framtida busstrafik i kommunen lär vara på gång. Samordningen, som jag här har aktualiserat, kräver inga större utredningar. Med lite ambition i tänkandet samt med lite god vilja och inlevelse i för

vilka busstrafiken är till för så kanske justeringar i här ovan framförda brister kan vara ett första steg till förbättringar, som kan vara klara till hösten 2010.

Hans G Erikson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons