Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Har primärvården attitydproblem?

Annons

Den 15 februari kunde vi läsa om Nadiya och hur hon blivit bemött av sin vårdcentral och inte fått hjälp. Det var två meningar i reportaget som fick mig att reagera. Bakgrunden är kort den att Nadiya, enligt reportaget, inte hade mått bra under en längre tid och därför besökt sin vårdcentral ett flertal gånger utan att primärvården lyckats ställa en relevant diagnos. Det var först vid ett besök på akutmottagningen som diagnosen benmärgscancer ställdes.

I ett utdrag ur hennes journal i VLT-artikeln kunde man läsa "Hon har ju belastat sjukvården i många år" (min kursivering). Läkaren skriver belastat! Enligt min mening är det inte så att man som patient eller länsinvånare belastar sjukvården - tvärt om. Det är faktiskt så att vi alla betalar en stor del av våra inkomster i landstingsskatt för att få tillgång till hälso- och sjukvård när vi behöver det. Vilken människosyn som ligger till grund för att man som läkare anser att patienterna belastar vården kan man ju fundera över.

Den andra meningen som jag finner uppseendeväckande är ett uttalande från den medicinskt ansvarige läkaren vid den vårdcentral som Nadiya tillhör. Han säger i reportaget att: "jag kan ändå inte tycka att vi gjort fel, rent medicinskt." Om det är så att man inte har gjort fel så har man uppenbarligen gjort rätt. Det är den enda rimliga tolkningen av detta uttalande. Det är för mig helt främmande att det är rätt att inte kunna ställa rätt diagnos trots att patienten besökt vårdcentralen ett flertal gånger under tre års tid. Att inte kunna ställa en cancerdiagnos kan jag inte kalla för annat en ett stort misslyckande.

Dessutom är inte första gången primärvården misslyckats med detta vad jag förstått. Primärvårdens främsta uppgift är att ställa diagnoser och ge behandling eller remittera till en annan vårdgivare eller vårdnivå. Hur man då kan tycka att ett misslyckande inte är fel är för mig obegripligt!

Om misslyckandet att ställa diagnos beror på att det är svårt, att man har bristande kunskaper, om det är en ovilja att remittera till någon annan med bättre kompetens eller om det finns någon annan rimlig eller orimlig förklaring kan jag inte bedöma eller avgöra. Däremot kan jag onekligen tycka att det är ett stort misslyckande för primärvården - ett misslyckande som inte skall förekomma.

Generellt är det så att när det riktas kritik mot sjukvården är det oftast mot primärvården och handlar då vanligen om oförmågan att ställa rätt diagnoser eller ett bristande bemötande. Kritik riktas sällan mot specialistvården eller den högspecialiserade vården.

En ytterligare faktor som förefaller ha bidragit till oförmågan hos primärvården att ge Nadiya en rimlig vårdinsats är bristen på kontinuitet när det gäller att träffa samma familjeläkare.

Sjukvården saknar i dag väldefinierade processer och kvalitetssystem för att säkerställa att vården utförs på ett strukturerat sätt och med hög och jämn kvalité, något som vi skattebetalare och patienter får betala i form av lidande och för tidig död. Det finns lite olika uppskattningar om hur många som dör till följd av de felaktigheter som sker inom vården, men de siffror som brukar nämnas ligger mellan 2 000-4 000 personer per år, vilket är 3,5-7 gånger fler än som dör i trafiken.

För att rädda människoliv skulle vården behöva införa ett kvalitetstänkande i likhet med flygindustrin där alla incidenter och fel följs upp så att rutiner och teknik kan ändras, och inte bara de obetydliga fel som i dag rapporteras. Det duger inte att säga vi har inte gjort fel när man gravt misslyckats med sin uppgift. Man måste alltid fråga sig hur man kunnat göra annorlunda och hur skall vi ändra våra rutiner, processer och vår teknik för att bli bättre.

En nollvision mot felbehandlingar och dåligt bemötande inom vården vore på sin plats!

Joa Silver

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons