Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hellre arbete än inlåst som sjukskriven

Annons
OmDISkuterat. Klarar Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att med värdighet lotsa människor tillbaka till arbetslivet?Foto: Scanpix/TT

Trygghet vid sjukdom och handikapp innebär inte bara att vi ska få ekonomisk ersättning. Det innebär också att vi ska få stöd och hjälp att kunna återgå i arbete.

Den allra bästa ekonomiska tryggheten är att kunna arbeta för att få en inkomst. Sjukförsäkring ska motverka sjukskrivningar, förkorta sjukskrivningar och möjliggöra att vi kan arbeta.

Vi är en bit på väg. Men mycket återstår.

Den nya sjukförsäkringsreformen innebär att en rehabiliteringskedja inkluderas. Fördelen med en rehabiliteringskedja är att den inte avslutas med att vara sjuk och inskriven hos Försäkringskassan, FK, utan att den fortsätter till Arbetsförmedlingen, AF, och arbetslivsintroduktion.

Den rödgröna oppositionen kallar det att bli utförsäkrad. I själva verket är det att få stöd och hjälp från AF.

Var och en ska få en bedömning av sin arbetsförmåga och om den finns, få hjälp till ett lämpligt arbete. Det vill de Röd-Gröna ta bort.

Idag är det 64 000 färre som har sjukpenning och 190 000 som inte uppbär sjukersättning. Det är bra men många personer har kommit i kläm och det är oerhört viktigt att göra allt som är möjligt för att motverka detta.

Stora genomgripande reformer är inte enkla och man måste våga erkänna att man behöver göra förändringar under resans gång. Centerpartiet var drivande i att förändra regelverket då personer under cancerbehandling tvingades återgå i arbete.

Det var inte lagstiftarens tanke och det blev också en förändring.

Centern har också drivit på för att få samarbetet mellan FK och AF att fungera bättre. Ersättningen vid övergången har förbättras och en ny ersättningsreform vid återgång tillbaka till FK har tillkommit.

Efter 550 dagar vid FK har man nått den så kallade ”bortre gränsen” och då ska man efter rehabilitering och med en trolig arbetsförmåga överföras till AF. Den gränsen är de rödgröna totalt emot.

Nu har Centern medverkat till man kan vara kvar hos FK vid speciella skäl. För oss är det en rättighet att få en chans att återgå i arbete och inte låsas in i sjukskrivning.

Givetvis vill vi från Centerpartiet göra mer – Vårdköerna måste bli kortare och det behövs fler rehabiliteringsinsatser och metoder. Kvinnors höga sjuktal måste minska och ungdomar med aktivitetsersättning behöver extra mycket stöd och hjälp.

Alliansregeringen har infört sjukvårdsmiljarden och rehabiliteringsmiljarden för att minska vårdköer och öka rehabiliteringsinsatser. Det räcker inte och fungerar inte i alla landsting. Det behövs helt enkelt mer.

Förrehabilitering är en kursform som utarbetats på Folkhögskolorna. Metoden är utvärderad och har visats ge goda resultat för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden och som varit sjukskrivna länge.

De får här en möjlighet att göra sig klara för arbetslivsintroduktion. Centern har drivit på för att få in det som en behandlingsform och nu finns ett beslut om att det är regeringen uppgift att ta initiativ i frågan.

Rehabiliteringsgarantin för lättare psykiska åkommor, psykisk ohälsa och utbrändhet, innebär KBT -insatser (kognitiv beteendeterapi). Centern driver på så att psykoterapi också måste ingå i rehabiliteringsgarantin.

En annan metod som vi saknar i rehabiliteringsfloran är natur i vården eller trädgårdsterapi. Det finns bevis på att det ger god effekt, inte minst inom psykisk ohälsa. Detta skulle kunna utvecklas och skapa arbetstillfällen på landsbygden för personer inom de gröna näringarna.

Centern driver på i den parlamentariska social- försäkringsutredningen och är aktiv i socialförsäkringsfrågor för att de som är mest utsatta ska ha den första och bästa hjälpen. Regelverken ska skapa trygghet och ge förutsättningar till långsiktigt hållbara lösningar.

Centerpartiets politik innebär att skapa möjligheter för alla människor att kunna forma sina egna liv.

Solveig Zander (C) Birgitta Andersson (C)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons