Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hembygdsförening: Rör inte området runt Badelundaåsen

Historien upprepar sig! Nu planerar Västerås stad åter bebyggelse på riksintresseområdet i Badelunda.

Annons

För cirka 15 år sedan var de borgerliga partierna tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet överens om att det var helt olämpligt att bebygga riksintresseområdet kring Badelundaåsen. Badelunda hembygdsförening förespeglades att området för all framtid skulle fredas. Vad är det i sak som har förändrats för att det i dag ska vara möjligt att bebygga området?

Nu planeras ett nytt "Hamre ridcenter" på tio hektar av den riksintresseklassade åkermarken mitt emot Brandthovda IP. En anläggning för 100 hästar, i ett känsligt område som redan nu är utsatt för hårt markslitage då många ryttare finns i området.

Ett tiotal alternativa lokaliseringar har av kommunens tjänstemän avfärdats utan djupare utredningar. Ett område intill Badelunda kyrka skulle sedan vara det enda återstående alternativet till den tänkta placeringen i närheten av Badelundaåsen.

Det nu tilltänkta området ligger inom ett kulturområde som belyser Mälardalens förhistoria, en miljö som inte kan återskapas. Inom området finns ett stort antal fornlämningar, som måste skyddas och bevaras för framtiden.

Förslaget innebär också en väsentlig försämring av trafikmiljön. Redan nu används vägrenen längs med Tortunavägen som trafikfarliga parkeringsplatser när Brandthovda IP:s egen parkering inte räcker till.

Lördagar, söndagar och helger kommer också ridanläggningen att dra till sig många fordon med garanterat parkeringskaos som följd.

Det finns givetvis ytterligare argument mot en ridanläggning så nära Badelundaåsen.Kommer det tilltänkta området på tio hektar att räcka till för en så stor anläggning med 100 hästar?

Eller kommer kravet på ytterligare ytor som ett brev på posten när väl första delen finns på plats? Det finns anledning att befara detta!

Vad händer med Rocklundas ridanläggning? Skall den också flyttas till Badelunda?

Kommunen har nu valt att satsa ekonomiska resurser på att göra Anundshög med Café Anund och Badelundaåsen till det

rekreationsområde som både turister och kommuninvånare har rätt att kräva. Att då tillåta en ridanläggning som ytterligare

skapar konflikter med det rörliga friluftslivet är inte särskilt genomtänkt.

Badelunda hembygdsförening verkar för att ge Anundshög med omnejd samma status som Gamla Uppsala och Birka - fredade

områden med stora kulturvärden som

lockar många besökare.

Vårt viktiga uppdrag är att bevara värdefulla miljöer och fornminnesrika områden för kommande generationer.

Badelundaåsen och omkringliggande åkermark är en unik, kulturhistorisk och riksintresseklassad miljö som måste fredas från ytterligare bebyggelse för all framtid!

Länsstyrelsens natur- och kulturenhet skriver i promemorian "Ridanläggning vid Björkbacken intill Badelundaåsen" att "det föreslagna läget vid Badelundaåsen är en olämplig lokalisering för ridanläggningen".

Badelunda hembygdsförening instämmer! Vad anser dagens politiker?

Ola Wässman

ordförande

Badelunda hembygdsförening

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons