Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hjälpmedelsinstitutet: Både nödvändigt och samhällsekonomiskt lönsamt

Annons

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har landsting och kommuner skyldighet att se till att man får hjälpmedel om man har en funktionsnedsättning – även en psykisk sådan.

Ett sätt att förbättra livssituationen för psykiskt funktionsnedsatta är hjälpmedel. Det rör sig ofta om it-baserade hjälpmedel, till exempel handdatorer. Med deras hjälp kan individen bättre planera och strukturera sin vardag. Ett annat hjälpmedel är bolltäcket som ger användaren en ökad trygghet och lugn.

I den kostnadsnyttobedömning som Hjälpmedelsinstitutet låtit filosofie doktor Åke Dahlberg ta fram framgår att den samhällsekonomiska kostnaden för hjälpmedel efter ett och ett år halvt år uppvägs av reala kostnadsminskningar hos såväl kommun, landsting som anhöriga och närstående.

Den aktuella kostnadsnyttobedömningen baseras på dels en Handi till en kostnad på 18800 kronor, dels ett bolltäcke i kombination med minneshjälpmedel till samma kostnad, 18800 kronor.

Den tid som antas åtgå för behovsbedömning, förskrivning, utprovning och uppföljning uppskattas till 30 timmar motsvarande en samhällsekonomisk kostnad på 11300 kronor. Den totala kostnaden för hjälpmedel blir därmed 30100 kronor.

De mest påtagliga effekterna vid en samhällsekonomisk bedömning av nyttan är det successivt minskade behovet av stödinsatser från kommun, landsting samt anhöriga och närstående. Det minskade stödbehovet hos kommun och landsting har beräknats till en timme per vecka.

Även de anhörigas stödinsatser antas minska med en timme per vecka. Det samhällsekonomiska värdet av minskat stöd uppskattas till 19600 kronor per år. Redan med hänsyn tagen till dessa två poster kan man konstatera att den samhällsekonomiska kostnaden för hjälpmedlen efter ett och ett halvt år uppvägs av kostnadsminskningar i andra delar av samhället. Bidrar dessutom hjälpmedlet till att personen får behålla jobbet eller får ett jobb ökar lönsamheten än mer.

Trots att hjälpmedel är lönsamma och trots att personer med psykisk funktionsnedsättning har en mycket utsatt ekonomisk situation förblir tillgången på hjälpmedel klart otillräcklig. Ett antal studier tyder på att det bara är en mindre del av målgruppen, bara var tionde, som har hjälpmedel i den utsträckning som skulle behövas.

Den otillräckliga tillgången på hjälpmedel framstår som märklig om man betänker att sysselsättningsgraden för personer med psykisk funktionsnedsättning ligger på en så låg nivå som 40 procent. De har lägre disponibel inkomst och högre andel med ekonomiskt bistånd än andra grupper med funktionsnedsättning. Deras ekonomiska situation är mer utsatt än andra grupper. Det är dags att lyfta fram behoven hos denna grupp. Och det är dessutom lönsamt.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons