Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Högskolefusion?

Annons

Plötsligt aktualiserades i höstas tanken på ett formaliserat samgående mellan Mälardalens högskola och Örebro universitet. Förre rektorn vid Högskolan i Kalmar Örn Taube fick ett uppdrag (av vem? hur var det formulerat?) att utreda förutsättningar för samordning av verksamhet.

Intressant nog klargör inte Taube varifrån han fick uppdraget och inte heller dess innehåll. Det finns inte redovisat i hans rapport eller på högskolans hemsida. Däremot finns Taubes "rapport" att tillgå. Den finns utlagd bland internt material (alltså inte tillgänglig för allmänheten) på MdH:s webbsida. Något uppdrag redovisas dock inte, så högskolans medarbetare kan inte avgöra, på vilket sätt han fullgjort detta.

Taube föreslog en "fusion" mellan Örebro universitet och Mälardalens högskola. Fusion måste innebära att de två enheterna gjuts samman till en enda. Man skulle tycka att ett så radikalt förslag skulle erfordra en noggrann redovisning av förutsättningar och konsekvenser. Hur skall "fusionen" ta form? Skall ämne för ämne läggas ihop med motsvarande i den andra organisationen? Taube nämner inte ämnen, bara institutioner. Hur skall ämnen och institutioner ledas, om verksamheten finns på tre platser?

Att det blivit så i Taubes rapport beror säkerligen på att alla hans intervjupersoner (22 i Örebro och 20 på MdH plus rektorerna) tillhör institutionsledningar eller den administ-rativa ledningen. Dessa har säkerligen korrekt svarat på frågor, hur deras ansvarsområden skulle påverkas. Taube har däremot inte talat med lärare eller administrativ personal som inte är chefer, och ingen har krävt det av honom.

Resultatet har blivit en fantastisk luftpastej. Som Taube konstaterar saknas helt de kommunikationer mellan de berörda orterna, som skulle göra det lätt för lärare (och studenter?) att färdas mellan orterna. Och det är inte säkert att kommunikationer löser problemen. Skall man färdas i omkring en timme i vardera riktningen går det bort tid, som sällan kan utnyttjas effektivt. Det kan tänkas att både lärare - och även studenter om de inte skall tvingas skriva in sig på den ena eller andra orten - inte är så villiga att förflytta sig som ett system med tre basorter förutsätter. Och alla tre orterna, Eskilstuna, Västerås och Örebro skall fortsätta som högskoleorter enligt Taube. Risken är dock stor att den ena eller andra orten utarmas radikalt på utbildning, studenter och lärare, och den risken diskuteras inte.

Jag vill understryka, att det finns flera goda skäl för Mälardalens högskola att vara positiv till en utvecklad samverkan med Örebro universitet. Det viktigast har att göra med forskarutbildningen. Örebro universitet har möjlighet att bedriva forskarutbildning på de områden det självt bestämmer, som alla universitet. Att man har de formella möjligheterna betyder dock inte att man har underlag och ekonomiska resurser.

Samverkan mellan Örebro universitet och MdH kan ha flera goda konsekvenser för båda parter. Det finns flera ämnen, där det kan vara svårt att rekrytera så många studerande på D-nivå - och ibland till och med på C-nivå - att man kan ha seminarier och kursundervisning. Handledning och examination, som på dessa nivåer är individuell, måste däremot inte samman-föras. En samordnad verksamhet kan därför ligga i båda parters intresse. Inget av detta kräver fusion.

Vad alla anställda vid Mälardalens högskola och Örebro universitet kan ha intresse av att veta är vilka väsentliga fördelar en "fusion" skulle ha framför en samverkan mellan två skilda organisationer.

En riktig utredning behöver genomföras - och då menar jag en noggrann analys med jämförelse av åtminstone två alternativ, fusion eller samverkan. Konsekvenser av det ena och det andra alternativet måste gås igenom på detaljplanet. Inget fakta-underlag har hittills presenterats, som kan ligga till grund för ett övervägt beslut för eller mot "fusion”. Ändå vill styrelserna ha argument för (men inte mot) fusion. Varför?

Rolf Torstendahl

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons