Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Höjd livskvalitet med äldrevårdscentral

Barnavårdscentraler (BVC) och mödravårdscentraler (MVC) är naturliga inslag i svensk sjukvård. 

Annons

Dessa centraler, som inriktar sig till specifika segment av befolkningen, har funnits länge och har lett till att hälsan för småbarn och deras mödrar har förbättrats. Vi menar att det nu är hög tid att gå vidare och införa äldrevårdscentraler (ÄVC) för årsrika människor – ett mer positivt laddat ord än äldre eller gamla – i Västerås.

I Region Skåne och i Göteborg är flera äldrevårdscentraler redan i drift och flera är på gång.

Denna verksamhet bör utökas till flera platser i landet. Här i Västmanland har Folkpartiet i landstinget nyligen föreslagit att en sådan bör införas.

Ett system med hälsocentraler riktade till årsrika liknande mödra- och barnavårdscentralerna skulle ge stora hälsovinster. Låt oss peka på några av de viktigaste.

I Sverige har vi en åldrande befolkning och antalet personer över 80 år kommer inom några decennier att fördubblas. Samtidigt blir vi allt friskare, vilket ställer sjukvården inför en annan typ av utmaning. Detta är en viktig orsak till att till exempel Region Skåne satsar på ÄVC, men också för att man har goda erfarenheter från verksamheten vid BVC och MVC och för att kunskaperna om hälso- och sjukvård för årsrika blivit så mycket bättre.

Vi måste kunna erbjuda en verksamhet anpassad för årsrika personers vårdbehov. Framförallt handlar det om att prioritera det förebyggande hälsoarbetet för att därmed kunna minska vårdbehoven för den enskilda. Här är primärvården och vårdcentralerna särskilt viktiga.

Alltmer kan i dag behandlas i öppenvård och då är det naturligt att vårdcentralerna utgör basen i hälso- och sjukvården. En ÄVC kan på ett tidigt stadium avhjälpa eller lindra sjukdomar som inte kräver sjukhusvård.

ÄVC kan ta hand om de patienter som är för friska för att vårdas på sjukhus, men för sjuka för att direkt återvända till sitt eget boende. Det gäller såväl planerade hembesök som vård på mottagningen. Därmed kan man minska antalet onödiga besök på akuten, sjukhusvistelser och återinläggningar.

Ett av de kanske viktigaste syftena med ÄVC är att besöken tillåts ta lite längre tid, vilket både patienter och personal mår bättre av.

Detta förbättrar möjligheten för årsrika patienter att få en adekvat vård, framförallt de som är multisjuka och har komplexa vårdbehov.

Även frågor kring årsrikas läkemedelsanvändning kan bättre uppmärksammas och felaktig användning förebyggas när personalen får mer tid för den enskilde patienten.

Att lägga ned mer tid på patienten kan alltså leda till att färre årsrika besöker akuten. Sammantaget kan detta leda till stora vinster för samhället i form av lägre vårdkostnader, men också för den enskilde i form av högre livskvalitet.

För att fler ska få en högre livskvalitet högt upp i åldrarna måste arbetet med framtidens hälso- och sjukvård för årsrika börja nu. Som vi ser det kommer ÄVC att utgöra en oerhört viktig del i det arbetet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons