Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hushållen vill nog inte betala mer än nödvändigt

Annons

Gunnar Björklund ställer frågor till Vafab på VLT Debatt angående vårt tidigare svar om hur avfall ska behandlas. Här kommer våra svar:

Fråga 1

Frågorna om lönsamhetskalkyler baserade på ett samhälle helt utan skatteförmåner och statliga avgifter är enbart av akademiskt intresse. Vi är helt övertygade om att staten och andra politiska nivåer under överskådlig tid kommer att använda ekonomiska styrmedel för att nå de politiska målen. De styrmedel som finns på avfallsområdet är till största delen tagna i politisk enighet och styr mot den avfallshierarki som de flesta forskare och politiker är överens om. Vi tror inte att hushållen i vår region är intresserade att betala mer än nödvändigt i skatter och avgifter i avvaktan på Gunnar Björklunds helt avreglerade samhälle.

Fråga 2

Att förbränningspriserna stigit kraftigt de senaste åren är ett faktum som Gunnar Björklund lätt kan kontrollera om han inte litar på våra uppgifter. Han har läst fel i den förstudie om avfallsförbränning som vi tillsammans med Mälarenergi och Eskilstuna Energi och miljö gjorde för några år sedan. De 7 000 ton han anger avser avfallet från Vafabregionen. I utredningen räknade vi även med avfall från Eskilstuna på cirka 25 000 ton. Avfallsmängder därutöver är svåra att bedöma eftersom vi då måste ta hänsyn till effekten av de utbyggnader som nu sker bland annat i Uppsala och Stockholm. Möjligen kan man se en möjlighet till överkapacitet om några år vilket förmodligen skulle få förbränningspriserna att sjunka något. Detta blir då en fördel för Vafab som kommer att upphandla nya avtal om några år.

Fråga 3

Björklund verkar blanda ihop avsättning av aska och slagg från avfallsförbränning med de restprodukter från rökgasrening vi nämnde i vårt svar. Dessa rökgasreningsprodukter innehåller bland annat dioxiner och salter vilket gör att de klassas som farligt avfall. Med nuvarande svenska regelsystem klarar inte dessa produkter de laktester som måste uppfyllas enligt den svenska lagstiftningen. Däremot tycks det vara tillåtet att deponera rökgasreningsprodukterna i just gamla gruvhål i norra Tyskland och Norge.

Fråga 4

Den svenska forskningen och utvecklingen på området biologisk behandling har varit samordnad genom ett program på SLU i Uppsala. Utveckling sker i dag även i ett projekt finansierat av Naturvårdsverket och branschorganisationerna. Vi räknar med att även fortsättningsvis genomföra forskning och utveckling kring Växtkraftprojektet samordnat med aktörer både inom och utom Sverige. Finansieringen av forskningen sker till största delen med statliga medel och EU-finansiering. Vi tror i motsats till Gunnar Björklund att det är bra att kommun, näringsliv och stat samarbetar kring forskning och utveckling och är glada för att studenter vid vår egen högskola får denna unika möjlighet.

Fråga 5

Att införa avfallskvarnar i Västerås går inte beroende på att framför allt ledningsnätet inte är dimensionerat för detta. Den för Stad och land-konceptet viktiga återföringen av rötresten som jordförbättringsmedel och gödsel blir dessutom svår att genomföra eftersom slam från reningsverk inte kan spridas på åkermark för ekologisk odling.

Bengt Gustafsson, styrelseordförande i Svensk Växkraft AB

Per Nilsson, vd Vafab

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons