Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hyresrätten måste utvecklas

Annons

Det är dags att på allvar diskutera hyresrättens överlevnad och dess framtida utveckling. Hyresgästföreningens hot om chockhöjda hyror den 16 december är skrämselpropaganda plockad ur luften. Dessutom är det generella kravet på sänkta hyror ett hot mot hyresrättens överlevnad.

För att höja hyresrättens status och skapa bästa möjliga förutsättningar för nya hyreslägenheter har Fastighetsägarna, tillsammans med hyresgästföreningen och SABO, bestämt sig för att utveckla hyresrätten som boendeform. Detta kallas Trepartsöverenskommelsen, men i och med Hans Ohlssons och Georg Hardts debattartikel i fredagens VLT tvingas vi konstatera att hyresgästföreningen frångår sitt delansvar.

Parterna är överens om att utveckling av hyresrätten kräver lagändringar. Det måste bland annat vara möjligt att träffa bindande överenskommelser om nybyggnadshyror som täcker kostnaderna för fastighetsägarna. Lagen bör medge hyresskillnader mellan hyresbostäder med olika egenskaper, så att hyrorna blir mer rättvisa. Lagstiftningen måste också ge större utrymme för en mer individuell hyressättning, så att det genom till exempel tillval blir möjligt att tillgodose enskilda hyresgästers önskemål.

Hyresrätten blir på det sättet ännu mer attraktiv som boendeform och byggandet av nya hyresbostäder kan anpassas efter den efterfrågan som råder. Regeringen har nu ansvaret för att lagstiftningen ändras i enlighet med Trepartsöverenskommelsens förslag.

Hyresgästsföreningen skrämmer i fredagens VLT upp läsarna med hot om kraftiga hyreshöjningar. Ohlsson och Hardt menar att om Fastighetsägarnas EU-anmälan om konkurrenssnedvridande statligt stöd till kommunala bostadsbolag vinner gehör i Bryssel, chockhöjs hyrorna i landet. Detta skulle vara förödande för resurssvaga hushåll, menar de.

För det första är det felaktigt att förutsätta att hyresnivån automatiskt höjs om det konkurrenssnedvridande statliga stödet tas bort. Hyreslagstiftningen har resulterat i konstlat höga hyror i väldigt många svenska kommuner. Detta drabbar resurssvaga hushåll hårdast.

För det andra undrar vi vad som är fel i att låta hyresgästernas värderingar i högre grad spegla hyresnivån. Hyresnivån bör bestämmas efter hyresgästernas förmåga och vilja att betala för sitt boende, inget annat.

För det tredje undrar vi vilket långsiktigt ansvar hyresgästföreningen tar för hyresrätten genom hotet om chockhyror och kravet på sänkta hyror? Underhålls- och reparationsbehovet är gigantiskt liksom behovet av fler hyresrätter. Detta verkar hyresgästföreningen strunta i.

För att stärka hyresrätten behövs rimliga, långsiktiga och stabila spelregler. Hyresskillnaderna måste bli mer rättvisa, det vill säga att de boendes allmänna värderingar måste få större genomslag när hyran bestäms. Det höga skattetrycket på hyresrätten jämfört med bostadsrätter och villor måste minska. Hyran ska täcka löpande drifts- och underhållskostnader, inte bara på kort sikt, och dessutom ge ett överskott till framtida ny- och ombyggnader. Annars riskerar de boende att missgynnas, bland annat i form av sämre underhåll.

Hyresrätten är en boendeform med enorma kvalitéer. Den ställer inga krav på riskfyllda investeringar och erbjuder service när något behöver åtgärdas. För väldigt många människor är detta det enda och självklara valet.

Hyresrätten är dessutom en förutsättning för tillväxt och den negativa utvecklingen kring upplåtelseformen måste brytas.

I stället ska vi verka för att hyresrätten ges sådana förutsättningar som är självklara för andra delar av den svenska ekonomin.

Krister Nilsson

Per-Åke Eriksson

Debatt

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons