Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Individ och familj: Det har blivit svårare att hitta familjehem

Socialtjänsten, dess roll och ansvar har debatterats nationellt i media under den senaste tiden. Bland annat har familjehemsvården varit föremål för uppmärksamhet genom att tidigare placerade barn och unga, i dag vuxna, har haft mod att berätta hur de har haft det under samhällets omsorg under 1900-talet.

Annons
Svårare nu. Bilden visar rekrytering av familjehem 2006. Individ och familj menar att kritiken och uppmärksamheten kring missförhållanden har gjort det svårare att rekrytera familjehem i Västerås och att duktiga familjer känner sig ifrågasatta och sårade.foto: VLT:s arkiv

En av samhällets mest ansvarsfulla uppgifter är att ge stöd och skydd åt utsatta barn och ungdomar. På Barn och ungdomskontoret och Familjehemsenheten i Västerås görs dagligen komplexa bedömningar som kräver social-arbetare med kompetens, erfarenhet, engagemang och rimlig arbetsbörda.

Socialstyrelsen har nyligen riktat kritik för brister i verksamheten och en del av bristerna handlade om familjehemsvården. Vi anser att massmedia i sin rapportering om tillsynen har gett en skev bild av familjehemsvården. Rubriker och påannonseringar anger att barn i familjehem far illa och utsätts för våld. Kritiken i tillsynen handlar till övervägande del om annat än det som lyfts fram i massmedia. Befogad kritik har riktats gällande förlängning av utredningstider för barn och unga, att barn flyttat in i familjehem innan beslut fattats i nämnd om godkännande av familjehemmet och att familjer hänvisats till frivilliga insatser inom ”frianyttan” utan beslut om insats.

Socialstyrelsen skriver i tillsynsbeslutet ”i flera fall har barn utsatts för våld eller försummelse under familjehemsvården…”. Formuleringen kan lätt missförstås som en generell beskrivning av hur familjehemsplacerade barn i Västerås har det. Massmedia ger utifrån denna formulering en skev bild av familjehemsplacerade barns situation. Vi känner inte igen bilden av familjehemsplacerade barn som våldsutsatta av sina familjehemsföräldrar.

Socialstyrelsens formulering om att barn utsatts för våld i familjehem grundar sig på en incident i ett familjehem där ett par placerade barn var inblandade i en händelse. Dessa barn har inte utsatts för våld eller annan försummelse av sina familjehemsföräldrar utan omständigheterna har varit andra, vilka vi av hänsyn till de inblandade inte kan gå in på.

Efter den senaste tidens beskrivning i media av familjehemsvården har familjehem hört av sig och varit oroade och undrat om de är tillräckligt utredda för uppdraget och om det finns kritik mot dem. Familjer som tidigare anmält intresse för att bli familjehem har dragit tillbaka sin intresseanmälan. I dagsläget står över 30 Västeråsbarn på väntelista för att få ett familjehem. Inga familjehem finns i ”banken” och inflödet av nya familjehem har helt stannat av.

Tillsyn är en nödvändig genomlysning av socialtjänstens verksamhet och självklart ska socialtjänsten ta till sig av kritiken och arbeta med förbättringsåtgärder. Det är viktigt att Socialstyrelsens tillsynsbeslut är precist formulerade och att brister inte formuleras på ett sätt som kan missförstås. Det är med ledsamhet vi konstaterar att många duktiga familjehem, som öppnat sitt hem för ett behövande barn, känner sig sårade och offentligt ifrågasatta. Med oro konstaterar vi att blivande familjehem drar sig tillbaka från tänkta uppdrag. Det var redan tidigare svårt att hitta familjer som var beredda att ta sig an det ansvarsfulla uppdraget. Hur ska det nu bli möjligt att hjälpa de barn som står i kö?

I Västerås är i dag över 200 barn och unga placerade i familjehem eller i någon form av boende. Vi som arbetar på Familjehemsenheten upplever varje dag det goda arbete våra familjehem gör för de här barnen. Det finns en stark oro bland oss socialarbetare att den ensidiga beskrivning av socialtjänstens arbete som ges i massmedia ska skrämma barn och unga från att ta kontakt, skrämma oroliga människor från att anmäla oro för barn och försvåra rekryteringen av nya familjehem och stödpersoner.

Socialtjänsten har ett ansvar att bedriva ett rättssäkert och kvalitativt gott arbete för barn och unga och vi tar ansvar för att arbeta vidare med att förbättra detta. Vi kan däremot inte ensamma ta ansvaret för den nedmontering av socialtjänstens förtroende som pågår och som vi ser får ödesdigra konsekvenser för barn och unga. Detta är ett samhällsansvar som vi delar med massmedia så väl som tillsynsmyndighet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons