Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Infektionerna i vården ska halveras

Drygt var tionde patient i Sverige drabbas av en infektion när de ligger på sjukhus.

Annons

För sjukhusen i Västmanland handlar det i genomsnitt om var tolfte patient (8,1 procent). Det visar en nationellt täckande mätning som Sveriges Kommuner och landsting presenterar idag.

Mätningen visar också att de tre vanligaste infektionerna som patienter drabbas av i vården är urinvägsinfektioner, hud- och sårinfektioner samt lunginflammation. Män drabbas något oftare än kvinnor.

Infektioner i vården kan drabba vem som helst - mammor, pappor, barn och deras far- och morföräldrar. För patienterna, och deras anhöriga, leder detta till lidande och längre vårdtid. Och det blir naturligtvis dyrare när stora resurser går till att bota infektioner som kunde ha undvikits. Så kan vi inte ha det!

Alla landsting tar nu frågan om de vårdrelaterade infektionerna på högsta allvar. Rikssnittet är idag elva procent och det ska vara halverat till utgången av 2009. Det är målet för Nationell satsning för ökad patientsäkerhet som Sveriges Kommuner och landsting (SKL) sedan ett år driver tillsammans med samtliga landsting och regioner i landet.

I satsningen ingår också att stämma av så att rätt läkemedel och rätt dos tas när patienten skrivs in eller ut eller byter vårdenhet samt att förebygga fallskador och trycksår i samband med vård.

Också patienterna kan medverka till att göra vården säkrare genom att till exempel sprita sina händer. Det blir även allt vanligare att patienter frågar om personalen sprittvättat sina händer. Vi välkomnar denna ökade delaktighet.

Det är positivt att patienterna själva medverkar till att göra vården säkrare.

Svensk vård ligger i topp när det gäller medicinska resultat. Och i de allra flesta fall är vården säker - varje år äger 200 miljoner patientkontakter rum.

För att komma till rätta med de brister som ändå finns behöver sjukvårdspersonalen ha tydliga rutiner som följs. Inte minst är detta ett ansvar för landstingens ledning.

Självfallet har även individen ett ansvar, men det måste vara lätt att göra rätt.

Landstinget Västmanland jobbar på flera sätt med att öka patientsäkerheten, till exempel:

. omfattande åtgärdsprogram för att stoppa VRE-utbrottet.

. insatser för att minimera läkemedelsfel i vårdens övergångar.

. åtgärder för att hindra fallskador i samband med vård.

. information om handhygien till alla patienter.

. noggrann handhygien i alla kontakter med patienter.

För att nå målet om halverade infektioner i vården krävs ett intensivt arbete på alla nivåer i landstingen. Patienternas säkerhet måste alltid ha högsta prioritet.

Monica Berglund

landstingsdirektör

Landstinget Västmanland

Håkan Sörman

vd, Sveriges Kommuner och landsting

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons