Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inför integrationsplikt för nyanlända

M vill ställa hårdare krav på invandrare.

Annons

Jessica Polfjärd (M) vill införa integrationsplikt.

Hur Sverige hanterar integrationen kommer att avgöra om vårt samhälle kan fortsätta vara starkt och hålla ihop. Bland annat behöver det ställas betydligt tydligare krav på den som kommit till Sverige och ska bygga ett nytt liv här. Det behövs en integrationsplikt för nyanlända.

Samtidigt som det går bra för många på arbetsmarknaden får alltför många aldrig ens en chans till ett första jobb. Sveriges farligaste klyfta är jobbklyftan mellan invandrare och inrikes födda, som motsvarar fler än 100 000 personer.

För att bryta utvecklingen krävs kraftfulla reformer. Bidragen får aldrig tillåtas att tränga undan välfärden. Därför måste jobbklyftan minska och jobbskapandet stärkas. Moderaterna har som mål att halvera jobbklyftan till 2025 och att minst 500 000 nya jobb ska kunna växa fram.

Jobben är grunden till integration. Men integration är också mer än ett arbete. Det handlar om språk, att komma in i det svenska samhället och att veta vilka värderingar som gäller här – såsom vikten av jämställdhet och att hedersrelaterat våld och förtryck är oacceptabelt.

Jobben är grunden till integration. Men integration är också mer än ett arbete. Det handlar om språk, att komma in i det svenska samhället och att veta vilka värderingar som gäller här – såsom vikten av jämställdhet och att hedersrelaterat våld och förtryck är oacceptabelt.

Därför behöver Sverige införa en integrationsplikt. Plikten ska handla om fyra tydliga krav:

- 100 timmars obligatorisk samhällsorientering. Samhällsorienteringen ska belysa vikten av svenska språket, eget arbete samt de rättigheter och skyldigheter som gäller här. Vi vill också förstärka samhällsorienteringen från dagens minst 60 timmar till minst 100 timmar och införa ett samhällstest.

- Utbildningsplikt. Det handlar om krav på att utbilda sig och tillgodogöra sig vissa grundläggande kunskaper.

- Ansträngningar för att lära sig svenska för att få permanent uppehållstillstånd. Språket är nyckeln till att etablera sig här. För att kunna få permanent uppehållstillstånd, för dem utan jobb och egen försörjning, ska det krävas att man deltar aktivt i etableringsinsatser och där måste undervisning i svenska alltid ingå.

- Ökade aktivitetskrav under etableringstiden samt i försörjningsstödet. För den som inte deltar eller agerar för att öka sin egen anställningsbarhet bör ersättningar och bidrag sättas ned mer än i dag. Och fler som lever på bidrag måste omfattas av aktivitetskrav.

Stefan Löfven och regeringen har under lång tid underskattat integrationsproblemen. I stället avvecklas arbetslinjen och i regeringens vårbudget finns knappt några satsningar alls på integration. Med en integrationsplikt kan arbetslinjen i stället stärkas, jobbklyftan minska och fler komma in i samhället.

Elisabeth Svantesson (M), Arbetsmarknadspolitisk talesperson

Jessica Polfjärd (M), Gruppledare riksdagen, riksdagsledamot Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons