Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inga kommunala pengar till fotbollsstadion

Annons

Kris i ekonomin och kris i stadens verksamheter. Föräldrar och personal i Irsta protesterar mot alltför stora barngrupper och funktionshindrade får inte den gruppbostad de enligt lagen har rätt till.

Kommunstyrelsen har antagit ett åtgärdsprogram för att rädda Västerås stads ekonomi. I samma stund presenterar kommunledningen med socialdemokrater och vänsterpartister planerna på ett nytt fotbollsstadion kostnadsberäknat till 225-250 miljoner kronor.

Läget för Västerås stads ekonomi är allt annat än bra. Den höga arbetslösheten och de höga sjukskrivningstalen bland västeråsarna gör att skatteinkomsterna blir avsevärt mycket lägre än beräknat. Läget innan beslutet i kommunstyrelsen den 2 september var ungefär 125 miljoner sämre än budgeten för 2004. En enig kommunstyrelse har därför beslutat om åtgärder som åtminstone tillfälligt förbättrar läget. Merparten är ökade intäkter av engångskaraktär men också krav på styrelser och nämnder att hålla budget och att minska kostnaderna.

De tuffare kraven på styrelser och nämnder kommer också att drabba verksamhet som flertalet anser vara mycket högt prioriterad som förskola, utbildning och omsorgen om våra äldre och funktionshindrade. Beslutet från den 2 september kommer inte att räcka till.

Trots beslutet beräknas underskottet för 2004 bli tio miljoner kronor. Kommunstyrelsen var därför enig om att tjänstemännen skall återkomma med underlag för en diskussion om strukturella åtgärder som långsiktigt skall sänka kostnaderna för Västerås stad. Mindre än en timme efter dessa beslut i kommunstyrelsen presenteras kommunledningens (socialdemokraterna och vänsterpartiet) planer för ett nytt fotbollsstadion. Utan någon som helst diskussion med andra partier har man beslutat att gå ut med det dyraste alternativet (kostnadsberäknat till 225-250 miljoner kronor) och fråga marknaden om den vill hjälpa till med finansieringen.

En tanke är att sälja tomt- och byggrätter på Blåsboplanerna längs Vasagatan. Detta har tidigare beräknats kunna ge 20-25 miljoner kronor, alltså ungefär 10 procent av kostnaderna för ett nytt fotbollsstadion. Varifrån resterande 90 procent av kostnaderna skall tas är i dag okänt. Var och en förstår säkert att i det ekonomiska läge som Västerås befinner sig finns inga nya pengar till ett fotbollsstadion i den kommunala budgeten.

Det är givetvis bra att socialdemokraterna vill infria sina vallöften från 2002. Men ibland kan priset för att infria vallöften vara väl högt. Det finns också skäl att fråga sig varför vallöftet om fotbollsstadion skall vara så mycket viktigare än löftet om mindre barngrupper i barnomsorgen eller att funktionshindrade skall få den gruppbostad de enligt lag har rätt till?

BENGT-ÅKE NILSSON

ELISABETH UNELL

ELISABET FRIDÉN

ANDREAS PORSWALD

LARS KALLSÄBY

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons