Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ingegerd Palmér: En federation precis vad Högskolan behöver

Annons

Styrelserna för Mälardalens högskola och Örebro universitet beslutade i torsdags att ta fram ett förslag till ett federativt universitet. Förslaget ska föreläggas styrelserna under 2008 och om styrelserna säger ja till förslaget så går det vidare till regeringen. Ett federativt universitet skulle i sådana fall kunna bli verklighet 2011.

En federation är en organisation av enheter, lärosäten i detta fall, uppbyggd av en balans mellan självständighet och gemenskap, nämligen självbestämmande för respektive enhet och beslutsmakt för ledningen för federationen. Den viktigaste frågan att lösa angående det nya federativa universitetet är just denna; vad ska beslutas av de ingående lärosätena och vad ska bestämmas av federationens ledning?

Styrelsen för Mälardalens högskola är helt enig om att status quo inte är möjlig, utan Högskolan måste på sikt ingå i en större akademisk organisation. För Mälardalens högskola måste då gälla att den organisationen är ett universitet, att Mälardalens högskola kan fortsätta att utveckla sin profil av nära samverkan med företag och offentliga verksamheter samt att Högskolan får ökade statliga forskningsmedel.

I styrelsernas beslut står uttryckligen att det nya federativa universitetet ska ha en sådan struktur att fler lärosäten kan ingå. De lärosäten som är intresserade, och som både Mälardalens högskola och Örebro universitet bedömer lämpliga att ingå, ska inbjudas att delta i processen. Högskolestyrelsen uppdrog för övrigt också till rektor att fördjupa befintliga samarbeten med andra lärosäten, som till exempel Kungliga tekniska högskolan. En federation med Örebro betyder ju inte att våra goda samarbeten med andra lärosäten upphör.

Jag gläder mig åt att på senare tid ha fått förståelse från flera kommunala företrädare för behovet av att högskolan blir del av en större organisation. Några av de tydliga önskemål som dessa har uttryckt är just att fler lärosäten än Örebro universitet ska ingå i en federation.

I Högskolans närområde har dock flera uttryckt tveksamhet till en federation med Örebro. Jag kan förstå det i så måtto att en federation är en ny konstruktion och det faktum att det inte står klart hur den ska fungera

reellt. Jag vill i det kommande utredningsarbetet föra diskussioner med företag, kommuner, landsting, länsstyrelser och andra

organisationer. Hur ser deras önskemål på Högskolans verksamhet ut? Detta också för att klara ut vad högskolan behöver kunna besluta över själv. Samtidigt kommer staten även framledes att vara den viktigaste finansiären vilket betyder att Högskolan behöver vara konkurrenskraftig i statens system för tilldelning av medel.

Den nye universitetskanslern har med sitt inlägg att Sverige bör minska antalet universitet till fem blåst liv i en viktig debatt. På något sätt måste Sveriges 39 universitet/högskolor omstruktureras. Federation är en modell. Jag skulle inte bli förvånad om det snart kommer en propå från någon rektorskollega att få vara med och diskutera en federation.

Mälardalens högskolas belägenhet är inte unik. Jag noterar med tillfredsställelse att utbildningsministern välkomnar ett förslag om en federation och är beredd att stödja utvecklingen genom att förändra lagar och förordningar där så är nödvändigt.

En av Mälardalens högskolas styrkor är det stora engagemang som vår region, företag såväl som offentlig verksamhet, har för den. Engagemang genom konkreta samarbeten men också med medel. Jag hoppas och tror att det ska vara vår styrka även i framtiden. Jag gläder mig särskilt åt det stora engagemang våra värdkommuner visar den nya strategi som Högskolan sätter i verket från den 1 januari 2008. En strategi som skapar en än starkare, vassare och mer innovativ högskola där fördjupade samarbeten ligger som grund för verksamheten.

Vårt strategiarbete är vad vi själva kan

göra idag för att säkerställa den kvalificerade akademiska verksamheten i Eskilstuna och Västerås. Ett federativt universitet är vad som behövs för att Mälardalens högskola ska överleva på längre sikt.

Ingegerd Palmér

Rektor vid Mälardalens högskola

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons