Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ingen elev ska vara rädd för att gå till skolan

Liksom i andra delar av Sverige har problemet med mobbning slagit rot även i Västmanland. Det är ett problem som i allt större utsträckning drabbar elever genom former som gör det svårt att upptäcka. Den tekniska utvecklingen har lett till att elever inte bara mobbas fysiskt i skolan utan även psykiskt via sms och internet.

Annons

Problemet är stort och vi som vuxna har ett ansvar att ta, som grundar sig i säkerställandet av den trygghet varje människa har rätt till i ett demokratiskt samhälle. Det är på tiden att problemen uppmärksammas samt att konkreta åtgärder sätts in.

Idag köper skolorna ofta in utbildningar eller konsulttjänster från organisationer för att komma tillrätta med mobbningen, men tyvärr utan att ställa tillräckliga krav på vad de köper. Många av de vanligaste "programmen" kan inte visa att de har någon dokumenterad effekt. Dit hör till exempel den ofta använda Farstamodellen.

Men inte heller Sveriges största organisation mot mobbning, Friends, har en arbetsmodell som har forskningsbaserad och

dokumenterat positiv effekt mot mobbning. Det är tyvärr även vanligt med "hemmasnickrade" lösningar då många skolor inte verkar känna till att forskningen visar att dessa program till och med kan förvärra situationen på en skola.

Problemet är att det inte räcker med att "göra något". Vi måste också veta vad vi gör! Det finns redan idag kvalitetssäkrade metoder mot mobbning som den norska Olweusmodellen. Den används bland annat i moderatledda Sollentuna, där man på bara ett år kraftigt minskat förekomsten av mobbning i de skolor som har deltagit.

Regeringen gör nu en historisk satsning på att bekämpa mobbningen i våra skolor.

Totalt satsas 40 miljoner kronor för att som ett första steg kartlägga och sammanställa vilka metoder som, i likhet med Olweusmetoden, har en dokumenterad effekt mot mobbning. Samtidigt sätter vi av resurser för att utvärdera även andra metoder mot mobbning. Nästa steg är en utbildningssatsning mot skolor och kommuner för att sprida kunskap om vilka metoder som fungerar.

Samtidigt ser vi också över skollagen så att rektorer och lärare får tydliga befogenheter att skapa lugn och arbetsro. Som sista åtgärd ska det nu till exempel bli möjligt att flytta på de elever som mobbar eller på annat sätt utgör en fara för andra elever.

Detta är bara några första steg. I den nya skollagen som nu förbereds kommer det att införas krav på att alla skolor måste kvalitetssäkra sitt arbete och uteslutande använda metoder som har dokumenterad effekt mot mobbning. Ansvariga politiker och skolledare bör dock inte vänta på lagändringar som tar tid utan redan nu ställa högre kvalitetskrav. De har ett ansvar för att säkerställa att de ideella organisationer eller konsulter som man anlitar använder metoder som har

dokumenterad effekt. Vi skulle aldrig låta

någon som saknar läkarutbildning och forskningsbaserad kunskap behandla våra barn när de är sjuka. Inte ska vi ställa lägre krav när det gäller att hindra att våra barn mobbas eller mobbar andra?

Det är en skyldighet för hela vuxenvärlden, från skolminister, riksdagsmän och kommunalråd till föräldrar, lärare och skolledare, att agera för att ingen elev ska vara rädd för att gå till skolan. Det är hög tid att vi alla tar det ansvaret!

Jessica polfjärd (m)

Västmanland

Gustav Blix (m)

Stockholm

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons