Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ingen ska hållas tillbaka, ingen ska lämnas efter!

Annons

Samhällets insatser ska vara grundade på vårt gemensamma ansvar som medborgare. Det är därför bra med debatt kring politiska förslag. Ju fler röster som hörs desto bättre förslag i slutändan. Det goda samhället får vi när vi tillsammans arbetar för det goda samhället.

Vi kristdemokrater motionerade år 2000 om att ge stöd i föräldraskapet utifrån den statliga utredningen Stöd i föräldraskapet. Motionen handlade om satsningar på föräldracirklar under uppväxttiden. Motionen lämnades utan åtgärd men det förebyggande arbetet satte fart utifrån motionens intentioner. Detta är vi glada för, det viktiga är att det blir resultat.

Huvudsyftet med förslaget "Super-nanny" är en reaktion på olika undersökningar gällande Barns liv och hälsa som presenterats. Det är politikernas ansvar att ta del av dessa, lyssna in opinionen och lägga fram förslag. Det är ett ansvarsfullt uppdrag!

Förslaget "Super-nanny" har ej uppgiften att omyndigförklara föräldrarna, utan snarare det motsatta; att erkänna den enorma betydelsen de har för sina barns välbefinnande.

Föräldrarnas roll som identitetsskapare ökar och detta behövs när signalerna talar om barn/ungdomar med bristande självkänsla. I vårt snabbt förändrade samhälle krävs trygghet i familjen. Föräldrarna är de viktigaste personerna, de finns livslångt medan pedagoger av olika slag byts ut. Socialdemokraterna driver en politik att små barn lämpligast tas om hand inom barnomsorgen från drygt ett års ålder av pedagogiskt utbildad personal. Vi kristdemokrater vill ha en större valfrihet för den enskilda familjen, just för att föräldrarna är experter på sina barn och därmed bör ha mandatet att välja vilken barnomsorgsform de önskar. Det direkta stödet till familjer/föräldrar utgör idag endast 1,5 promille av alla offentliga utgifter för barn.

Varje år utstår 100000 barn mobbing och kränkande behandling. Enligt Barnombudsmannens rapport minskar barns tid med föräldrar i alla åldersgrupper. Idag är det ett faktum att många föräldrar känner sig otillräckliga för att de inte hinner med eller alltid vet vilket beslut de ska fatta. De ensamstående föräldrarna kan ses som hjältar idet avseendet att de ensamma har både försörjningsbörda och uppfostringsansvar.

Samhället genomgår snabba förändringar. Många intryck från media och internet möter våra barn och ungdomar dagligen. Därmed är det också lätt att gå vilse i denna djungel av intryck både som barn/ungdom och som förälder.

Det finns vissa riskfaktorer gällande barn och ungdomars hälsoutveckling bland annat:

* Bristen på föräldra-vuxennärvaro

* Bristen på ramar och regler

* Stora barngrupper och stora klasser

Men det finns också en viktig skyddsfaktor - En betydelsefull vuxen.

Vi kristdemokrater vill därmed poängtera att vårt förslag handlar om preventivt arbete som utgår ifrån Familjecentrums verksamhet. Kommunen har mandatet gällande utformningen.

Vi vill med vårt förslag mobilisera det civila samhället genom att

* öka nätverksbyggande

* öka tillgängligheten av stödgrupper för föräldrar till barn med diagnoser av olika slag

* öka möjligheten till jourfamiljer när familjen är grundproblemet

* stärka Familjecentrum som mötesplats

* införa dygnetrunt-telefon

* skapa hemsida för frågor

* öka möjligheten till hembesök genom "Super-nannies" som kan vara rådgivande men ej behandlande.

Med detta vill vi påpeka att vi inte har angripit de modeller som det sociala arbetet utgår ifrån, vi har inte uttalat misstro gentemot de professionella yrkesutövarna inom den sociala sektorn. Det är gripet ur luften och den tolkningen får Miriam Dunder (s) själv stå för.

När det gäller kontakten med Råd och stöd Familj så ligger den verksamheten under öppenvården inom individ- och familjeomsorgen. Vårt förslag baserar sig på verksamheten inom ramen för Familjecentrum.

Solveig Nygren (kd)

Malin Gabrielsson (kd)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons