Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ingvar Nordén (KD): Personalbrist hotar möjligheten till bra psykvård

Annons

Psykiatrin i Sverige saknar psykiatriker, specialistsjuksköterskor och psykologer. Bristen slår hårt mot landstingens och kommunernas önskan att ge bra vård och omsorg.

Ove Danielsson betonar vikten av kontinuitet inom vården och jag håller med. Tyvärr kan bristen på specialistutbildad personal många gånger leda till att kontinuiteten i en behandling bryts.

Regeringen har tillfört psykiatriområdet stora resurser som dock inte alltid upplevs komma patienterna i den dagliga vården till godo. Stora insatser har gjorts bland annat för att bygga upp register för att kunna mäta vårdens kvalitet och utbildningsinsatser mot kommunsektorn – viktiga förutsättningar för att kunna ge god vård.

Under förra mandatperioden beslutade landstingsmajoriteten att göra flera absolut nödvändiga satsningar inom psykiatrin för att kunna möta morgon-dagens patienter. Det var bland annat ny rättspsykiatrisk vårdbyggnad, start av uppbyggnad av ett Beroendecentrum, vidareutbildning av grundutbildade sjuksköterskor till specialistsjuksköterskor samt start av ett projekt med utflyttning av psykiatripersonal som förstärker familjemottagningarna för insatser till barn och unga.

Danielsson skriver att samverkan mellan psykiatrin och kommunerna behöver avsevärt förbättras. Jag kan delvis hålla med men ett inte obetydligt arbete gjordes under förra mandatperioden inom detta område. Någon sade att nu talar vi med varandra – förr talade vi om varandra!

Danielssons bild av psykiatrin är mörk. Jag vet att den finns och delas av många men det finns också en ljusare bild – en bild med tacksamma patienter och anhöriga, personal som trivs, jobbar hårt och känner yrkesstolthet. Jag insåg under den förra mandat-perioden att det inte finns några enkla sanningar. Men utöver dessa båda beskrivningar av psykiatrin finns också åsikter om att de ekonomiska resurserna som finns inte räcker och att de också fördelas fel mellan psykiatrins olika enheter.

Därför har Kristdemokraterna lagt en motion till fullmäktige om att göra en ekonomisk-medicinsk revision av psykiatrin i Västmanland. Om så sker får fullmäktige helt förändrade förutsättningar för beslut i frågor som rör psykiatrin till exempel om mer resurser behövs, vilket den nya majoriteten lovade i valrörelsen! Kanske kan en sådan revisionsrapport bli grund för en innovationsprocess i vilken brukarföreningarna är välkomna!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons