Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Junilistan: Svensk el kan hjälpa Europa sänka koldioxidutsläppen

Annons

Harry Frank och Staffan Anger påpekar i en debattartikel att en utbyggnad av kärnkraften erfordras för att säkerställa klimatmålen. Detta kan vara en framkomlig väg men folkomröstningen om kärnkraft 1980 fastställer en avveckling.

Vid debatten 1980 påpekades att kärnkraften till stor del kunde ersättas av vattenkraft, ett alternativ som senare på 1990-talet omöjliggjordes då fyra nordliga älvar fridlystes. Detta gäller Torne, Kalix och Pite älv samt Vindelälven. Förutsättningar har ändrat och det finns grund för en ny folkomröstning då dessutom ny kärnkraft har blivit säkrare.

Ett sådant förfarande har ett långt tidsperspektiv och i närtid fordras att andra alternativ utreds. Ett alternativ är att bygga om fjärrvärmeverk till bioeldad kraftvärme. I dag utnyttjas endast en tredjedel av den svenska fjärrvärmen för elproduktion. Det finns mer än ett hundratal potentiella fjärrvärmeverk som skulle kunna förses med turbin och generator för samtidig produktion av el.

Elen måste betraktas som en industriprodukt och bli föremål för en offensiv exportsatsning. Svensktillverkad el kan hjälpa till att sänka övriga Europas koldioxidutsläpp. En sådan export skulle dels ge välfärdsvinster , dels skapa arbetstillfällen. Det fordras att framtagning av pellets från skogsrens gynnas med subventioner i samma utsträckning som, vindkraften stöds med elcertifikatavgifter.

Vindkraften har långa leveranstider, är dyr, har dålig tillgänglighet och stöter på motstånd ur miljöhänsyn, kraftvärmen däremot är naturlig för skogslandet Sverige och kan få en folklig förankring. Minska EU:s jordbruksstöd och inför pelletsstöd till gagn för alla.

Tord Wiklund

Alf Karlman

junilistan Bergslagen-Mälardalen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons