Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

K-E Andersson: El och metanol klarar klimatet

Annons

Utsläpp av fossilbränslebaserad koldioxid till atmosfären utgör ett av vår tids stora miljöhot. I Sverige svarar bilismen för cirka 40 procent av det fossilbaserade koldioxidutsläppet, det vill säga cirka 20 miljoner årston.

Genom övergång till eldrift och biomassa-baserade motorbränslen som metanol/träsprit, det vill säga metylalkohol (CH3OH), kan dessa utsläpp elimineras. Detta är något annat än etanol som tillverkas genom konventionell jäsning av spannmål. Etanol

tillverkad av svensk spannmål kan däremot enkom bli ett marginellt motorbränsle på grund av begränsad tillgång på jordbruksmark.

En spannmålsareal tolv gånger hela den nuvarande svenska arealen behövs för att täcka Sveriges behov av motorbränsle med jordbruksbaserad etanol. Spannmålsetanol kan därför aldrig bli annat än ett marginellt motorbränsle, även om den är totalt befriad från energiskatt. Beträffande EU så kan spannmålsetanol på sin höjd ersätta cirka 5 procent av de fossila motorbränslena.

Det går också att tillverka etanol av skogsråvara, varvid cellulosan bryts ned till sockerarter som jäses på konventionell väg.

Metanol tillverkad genom storskalig förgasning av skogsråvara betingar en produktionskostnad om cirka sex kronor per bensinekvivalentliter. Motsvarande kostnad för etanol tillverkad genom jäsning av svensk spannmål är i storleksordningen tio kronor. Etanol tillverkad genom jäsning av socker tillverkad av skogsråvara har ett produktionspris om cirka 14 kronor.

Metanoltillverkningen ger också en överskottsvärme som kan användas i fjärrvärmenäten och därför bör anläggningar lokaliseras nära råvaror men också där det finns behov av fjärrvärme och tillverkningen av metanol bör ske storskaligt så är det nog några större städer i skogslandskapen eller med stora energiskogsmöjligheter som kan få bäst lönsamhet i detta.

Enligt Björn Gillberg på Miljöcentrum krävs tre miljoner hektar energiskog för att täcka hela Sveriges behov av motorbränsle med metanol tillverkad genom förgasning av energiskog. De areala förutsättningarna för en sådan metanolproduktion finns i form av cirka 2,3 miljoner hektar, sedan 1920-talet nedlagd åker- och ängsmark, samt cirka 300000 hektar åkermark i träda.

Det är dock tveksamt om vi vill förvandla alla dessa landskap till mörk och ogenomtränglig energiskog typ Salix, eller om vi i en värld med ökade livsmedelsbehov skall använda marken på annat sätt.

Att ta ut mer energi ur det befintliga skogsbruket är också tveksamt eftersom vi kanske bör öka avverkningarna för massa och timmer till produktion av papper, byggmaterial, möbler med mera som kan exporteras till goda priser.

Med rätt skatter på energislagen på en fri marknad, där de sanna alternativkostnaderna och nyttokvoterna beaktas, kommer

sannolikt en framtida optimal mix bli att metanolen svarar för högst 40-50 procent av drivmedelsbehovet och resten elektricitet som framställts genom förnyelsebara källor och i huvudsak via kärnkraft. Etanolen och biodieseln försvinner sannolikt ur drivmedelslistan och fossilbaserade bränslen

avskaffas.

Karl-Erik Andersson (fp)

Ordförande i folkpartiets klimat- och energigrupp i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons