Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kan skärpt tillsyn ge högre vårdkvalitet?

Nyligen föreslog Maria Larsson, kristdemokratisk äldre- och folkhälsominister, att Socialstyrelsen ska ta över hela tillsynsansvaret av kommunernas socialtjänst.

Annons

Idag har Socialstyrelsen tillsyn över det som ligger under Hälso- och sjukvårdslagen (HsL) medan länsstyrelsens tillsynsansvar är verksamheter under socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS), lagen om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare (LVM).

Vi som arbetar med dessa frågor i kommunen välkomnar förslaget.

Det är naturligt att en och samma tillsynsmyndighet med samma bedömningsgrunder handhar hela det område där barn- och ungdomsvård, omsorg om personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg och missbruksvård idag samarbetar med hälso- och sjukvården.

Trots goda ambitioner finns det i landet stora brister på många behandlingshem för barn- och ungdomar. I 219 av de totalt 397 undersökta HVB-hemmen (hem för vård och boende) i landet fanns brister i säkerhet, kvalitet, hälsa, bemötande och delaktighet och där är de statliga HVB-hemmen sämst, visar det sig.

Samtidigt som de är mycket kostsamma för oss i kommunerna är resultatet av de ungas vistelse där i många fall nedslående.

Nu föreslår Maria Larsson tätare tillsyn och att de unga ska ha möjlighet att samtala med dem som gör tillsynen. De ska ges information om sina rättigheter och vart de kan vända sig om de har kritik.

Samtalen ska vara frivilliga, ske omsorgsfullt och med respekt för den enskildes integritet.

Som socialpolitiker kan vi dock inte avhända oss vårt ansvar i kommunen. Det är vi som fattar beslut om placering av personer som behöver samhällets hjälp. Det är vi som beslutar om pengarna och sätter upp mål för verksamheterna som vi sedan följer upp. Oanmälda besök, kvalitetsutvärderingar, avvikelse- och klagomålshantering är nämndens och tjänstemannastabens verktyg för att se till att den målgrupp vi ansvarar för får sina behov tillgodosedda.

Om lagrådet ger klartecken kan riksdagen ta beslut om ett samlat tillsynsansvar under Socialstyrelsen. Detta kan ytterligare skärpa kommunernas ambitioner att leva upp till god kvalitet inom vård och omsorg och det är en utmaning som vi politiker gärna antar!

Elisabet Fridén

kommunalråd,

ordförande i nämnden för funktionshindrade

Amanda Agestav

ledamot i individ- och familjenämnden

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons