Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Karl-Erik Andersson (fp): Etanol är ett slöseri med resurser

I oktobernumret av tidskriften Forskning och framsteg skriver teknikredaktören Johan Falk om att satsningen på etanol inte går att motivera utifrån miljöargument. Man menar att etanolen stjäl resurser från andra effektivare sätt att minska utsläppen av växthusgaser.

Annons

Vid första anblick ter sig etanolen som både miljövänlig och praktisk. Men så är det inte.

Det största problemet med etanol är att det tar stora odlingsytor i anspråk och att det för fattiga länder i tropikerna skulle innebära stora försörjningsproblem och fattigdomskvarhållande, eftersom man då får lita till en nästan kolonial produktionsstruktur av sockerrör och dessutom måste man öka sin import av livsmedel.

Genom den kommande globala uppvärmningen kommer dessutom många odlingsytor att försvinna antingen genom uttorkning eller genom att de hamnar under vattenytan.

Det mest fördelaktiga alternativet är att använda bioenergi för uppvärmning och samproduktion av el och värme samt ersätta bensin och diesel med metanol/träsprit/ och dimetyleter (biodiesel) producerat med svartlutsförgasning. (Etanol och metanol är kemiskt sett två helt olika alkoholtyper, som framställs helt olika varvid det krävs mindre energi för att framställa metanol).

Denna kombinationsproduktion skall ske i en och samma anläggning för att tillvarata all spillvärme och vi kan kalla det energikombinat. Råvaran till dessa processer är skogsavfall och energiskog. Därigenom skulle vi få en effektivitet

i bioenergiprocesserna som samtidigt skulle få de bästa effekterna på klimatet.

Professor Leif Gustavsson studier från Östersund har klart visat detta. Att bygga dessa biobaserade energikombinat som producerar både värme, elenergi och fordonsbränsle vore en stor framgång för Sverige.

De som hade hoppats att svensk etanolproduktion skulle bli det som håller svenskt åkerlandskap vid liv behöver inte känna sig oroade, ty vi kommer att behöva all åkermark som finns för livsmedelsproduktion till följd avv de klimat- och efterfrågeförändringar som sker ute i världen.

För oss politiker gäller det att lyssna mer på forskarna och energiteknikerna men samtidigt tolka kunskapen rätt och förstå sammanhangen bättre så vi inte leds åt fel håll.

Om vi satsar på etanolen går vi åt fel håll och vi måste använda de bästa biobränsleteknikerna ur klimatsynpunkt, framtida livsmedelsproduktion och ur effektivitetssynpunkt.

Måhända kan ett sådant energikombinat vara något för Västerås?

Karl-Erik Andersson

ersättare i Västerås

kommunfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons