Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

KD: Konkreta förslag mot arbetslöshet och utanförskap

Fler ungdomar går arbetslösa i Västerås än tidigare, samtidigt som ett stort antal företagare påtalar sina problem att hitta lämplig kompetens.

Annons
Ungdomsarbetslöshet. Debattören vill att det ska finnas en målsättning att fler elever lämnar gymnasieskolan med slutbetyg.

Vi kan därmed konstatera att arbetskraftsförsörjning är och kommer att vara ett tillväxthinder i vår stad precis som i övriga Västmanland. Trots att varningsklockorna klämtat ett par år nu, verkar ingen ta den här framtidsfrågan riktigt på allvar. Det är hög tid att höja ambitionsnivån och att göra det i budgettider är ett utmärkt tillfälle.

Alliansregeringen har gjort framgångsrika satsningar på sänkt arbetsgivaravgift för unga under 26 år för att motverka ungdoms-arbetslöshet. Vi kan göra mer lokalt i Västerås. I årets budget ska tydliga uppdrag ges för att samordna och utveckla stadens arbete med att minska utanförskapet bland unga. Konkreta åtgärder som bidrar till ungdomars möjlighet att komma i arbete eller i vidare studier är prioriterade. Tre områden bör prioriteras i årets budget.

Ta tag i matchningsproblemet. När matchningen på arbetsmarknaden fungerar dåligt får det allvarliga konsekvenser för företagens möjligheter att möta efterfrågan och växa. På sikt leder detta till sämre tillväxt och färre nya jobb. Därför måste vi sätta in medel för att matchningen ska bli betydligt mer effektiv och vi behöver resultatinriktade och specialiserade aktörer som kan bidra i förmedlingsverksamheten. Utöver de som redan finns i insatser ska 200 ungdomar erhålla riktiga och varaktiga arbeten under 2012 genom ökad coachning inför yrkeslivet och matchning mot det lokala näringslivets aktuella behov.

Gymnasieskolorna måste samarbeta med det lokala näringslivet för att säkra kompetensen. Alla utbildningar måste fokusera på kvalité och efterfrågad kompetens för att säkra framtida kompetensbehov. Eleverna måste uppmuntras att engagera sig för sin framtid och göra individuella utvecklingsplaner för fortsatta studier och arbete. Målet ska vara är tydligt. Fler elever ska lämna gymnasieskolan med slutbetyg och 200 ungdomar fler än tidigare år ska läsa till högre studier. Det ska satsas på ökat fokus på måluppfyllelse samt ökad coachning inför högre studier. Praktikplatser och lärlingsspår ska finnas för dem som vill jobba med praktiska yrken.

Att Västerås stad sjunker i näringslivsranking betyder att vi måste ta företags- och näringslivsklimatet på större allvar. Det viktigaste näringslivsarbetet sker lokalt. Ett bättre företags- och näringsklimat skapar en positiv mentalitet och ökar våra företags vilja att expandera och nyanställa. Det ger fler i arbete, mer skatteintäkter och därmed bättre välfärd. Därför ska Västerås stad ta fram en handlingsplan som ett praktiskt verktyg i Västerås stads utvecklingsarbete för bättre företags- och näringslivsklimat och den ska göras i samarbete mellan staden, Mälardalens högskola och näringslivet.

Utanförskapet och ungdomsarbetslösheten är en av vår tids största utmaningar för såväl den enskilde som för tryggandet av välfärden framöver. Därför måste vi höja ambitionsnivån i Västerås.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons