Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

KD+M+FP: Vi måste driva tillgänglighetsarbetet vidare

Att diskutera tillgänglighetsfrågor, som leder till ökad medvetenhet och vilja att få ett samhälle där alla kan delta, är angeläget.

Annons

Därför välkomnar vi Marion Anniléns artikel om tillgänglighet för hörselskadade. Vi håller med om att en person med nedsatt hörsel, vilket inte syns, har svårare att få sina tillgänglighetsfrågor tillgodosedda än till exempel den som sitter i rullstol.

I vår artikel den 24 december 2009 om tillgängligheten i Västerås ville vi bland annat klargöra att stadshusets sammanträdesrum måste få en mer omfattande upprustning, vilket innebär att det ska finnas fungerande fasta hörslingor så att alla med hörselproblem kan ta del av det som sägs. Formellt är detta inte ett ”enkelt avhjälpt hinder” enligt lagen men måste åtgärdas för att vi ska få ett tillgängligt samhälle. Vi vill framhålla att lagen om ”enkelt avhjäpta hinder ” bara är början till ett tillgängligt samhälle.

Regeringen arbetar nu på att lägga nya förslag inför 2010-talet när första fasen i tillgänglighetsarbetet är genomfört. Hörmiljöer är då ett viktigt utvecklingsområde som kommer att uppmärksammas och arbetet med attityder kring detta är en viktig del. Vi måste använda god teknik men också inse att vi själva ofta är hindret för en god hörmiljö genom att vi inte använder den teknik som finns.

Hur många gånger har inte hörselskadade fått höra föreläsaren säga: ”jag behöver ingen mikrofon, jag försöker tala högt”, men hur länge gör personen det? Efter en stund har rösten sänkts och de sista orden i meningarna blivit ohör-bara. Personer som behöver hörslinga har då inte en chans att höra, även om hörslinga finns att tillgå.

Ibland har man ordnat en lokal med hörslinga där mikrofonen satts på hörslinga, vilket inneburit att andra med hörselproblem inte fått något stöd från högtalare. Många med hörselproblem har fått uppmaningen att sätta sig på första bänk när man påpekat att man inte hör.

Ska människor behöva torgföra att de har en hörselskada? Hörslingor måste kontrolleras! Ansvariga inom staden måste ta det fulla ansvaret för att såväl fasta som lösa hörslingor fungerar.

Vi måste driva tillgänglighetsarbetet vidare. Som stöd för detta arbete finns stadens Handikappolitiska program, Nationell plan för handikappolitiken och FN:s konvention för funktionshindrade.

Inventering och åtgärdande av hörmiljön i samlingslokaler dit allmänheten har tillträde är ett viktigt arbete för att hörselskadade inte ska bli diskriminerade.

Elisabet Fridén (KD)

ordförande i nämnden för funktionshindrade

Claes Kugelberg (M)

ordförande i byggnadsnämnden

Göran Landerdahl (FP)

ordförande i fastighetsnämnden

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons