Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

KD: Så får vi en skola i världsklass

Resultatutvecklingen i grundskolan i Västerås är bekymmersam.

Annons
Mer behövs. Here¿4¿U är bra, men Kristdemokraterna tycker att mer behövs. Bilden visar en vandring mot brott som Here¿4¿U gjorde med polisen under ett lov.foto: Erik Uvhagen/ VLT arkiv

Vi som föräldrar, skolpolitiker, skolledare och lärare är skyldiga våra barn och ungdomar att sträva efter en skola i världsklass.

Det duger inte att bara 83 procent når målet att bli behörig till gymnasieskolan. Det duger inte att 12 procent av eleverna i årskurs 5 känner otrygghet och svarar ja på frågan om de upplevt mobbning. I Västerås skolor ska ingen elev behöva gå med ont i magen av rädsla för att bli mobbad.

Det är bra med satsningar som exempelvis Here4U, men det får inte vara det enda som görs. Vi behöver utökade satsningar på bland annat elevhälsovården och ett ständigt pågående arbete med skolans värdegrund. Elever som mår dåligt har svårare att ta till sig kunskap.

Lärarna i Västerås behöver uppmuntras och stärkas i sin roll som kunskapsförmedlare. Det skall även synas i lönekuvertet när man gör ett bra jobb som lärare. Alltför ofta drunknar läraren i uppgifter som handlar om andra saker. Genom satsningen på Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) ges fler lärare möjlighet att kombinera undervisning med forskning. Det tror vi är ett sätt att stärka lärarens kompetensutveckling, karriärmöjligheter och utveckla såväl metoder som kunskap.

I några kommuner har det varit en framgångsfaktor att satsa på 40 timmarsveckor för lärare. Västerås stad bör ta den diskussionen med lärarfacken och fundera om det kan vara något att prova även i vår kommun.

Som skolpolitiker har vi höga förväntningar på skolledarna i Västerås kommun. Vi förväntar oss att de tar resultatutvecklingen på allvar och inte stoppar undan den i någon skrivbordslåda. Fokus måste ständigt läggas på resultatförbättrande åtgärder. Rektorernas roll som pedagogiska ledare måste stärkas.

Vi måste höja förväntningarna på alla våra elever. Ser man på andra kommuner som lyckats så har de ofta tidigare undervärderat elevernas förmåga, framförallt de elever som behöver extra stöd. Lågt ställda förväntningar ger generellt låga resultat. Projekt som Ida har visat sig vara väldigt lyckade. Landskrona kommuns modellklasser är också värt att titta extra på. Där finns en modersmålslärare med i klassrummet. En elev skall inte behöva stupa i matematik bara för att man inte har tillgång till språket.

Elever som har behov av extra stöd behöver fångas upp tidigt. Ju tidigare en elev får stöd desto bättre utvecklingspotential skapas. Att låta elever först misslyckas i många år för att sedan få stöd tror vi inte är en framgångsväg.

Vi behöver en tydlig satsning på elevhälsan. Lärare skall vara lärare och inte i första hand kuratorer. Fler kuratorer behövs nära eleverna för att stötta dem som har behov av stöd.

Genomgripande behöver man också arbeta med värdegrundsarbetet i hela skolorganisationen. Utifrån Bra-modellen (bemötande, resultat och ansvar) kan man komma långt. Ett värdegrundsarbete blir aldrig färdigt. Vi menar att skolan också har en viktig uppgift att fylla när det gäller att förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. För att skapa trygghet och arbetsro i våra skolor måste våra verksam-heter baseras på en god och väl genomtänkt värdegrund.

Kunskap är också att lära sig ett gott förhållningssätt till varandra. Vi måste lära oss att leva tillsammans och visa respekt för var-andra. Det är genom ett väl förankrat värdegrundsarbete vi lär oss att visa respekt för alla människors lika och unika värde. Skolan måste lära ut goda värderingar. Och det finns faktiskt samband mellan kunskap och värderingar. Kritiskt tänkande utan kunskaper är i bästa fall meningslöst och i värsta fall farligt. ¿Kritiskt tänkande kräver kunskap.

Det räcker inte enbart med en skolpolitik för tillväxt. Vi behöver också en skolpolitik för våra ungdomars uppväxt.

Vi är optimister. Vi tror på en bra utveckling för Västerås skolor. Vi vet att vi har duktiga, kompetenta medarbetare som kommer göra allt för att nå bra resultat. Som politiker kommer vi göra allt för att stötta det arbetet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons