Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

KD: Samlat krafttag för en växande besöksnäring

Annons
Turistmål. Vi måste ta ett större ansvar ute i kommunerna för att gynna svensk besöksnäring genom mer lönsamma företag och nöjdare kunder, skriver Maria Lindelöf.foto: amanda protidou/VLT:s arkiv

Turismen är en av Sveriges basnäringar. Den är också under stark tillväxt och allt tyder på att näringen kommer att fortsätta med en god tillväxt. Sysselsättningen inom turismen har ökat mer än andra basnäringar. Sedan år 2000 kan ökningen uttryckas i antalet nya heltidsjobb som är uppemot 36 000 års-arbeten, vilket är en ökning med nästan 30 procent. Den totala sysselsättningen i Sverige ökade med fyra procent under denna period. Totalt beräknas över 160 000 personer vara sysselsatta inom näringen.

Den totala omsättningen i Sverige är över 252 miljarder kronor och turismens exportvärde (vad utländska besökare spenderar i Sverige) är närmare 94 miljarder kronor. Om man jämför med andra näringar så är detta en mycket hög siffra. Till exempel så har järn och stål ett exportvärde på 30,5 miljarder kronor och personbilar cirka 34 miljarder. Branschen har också lyckats med att anställa ungdomar och invandrare. Det är många gånger deras första kontakt med yrkeslivet.

Turismen är en industri, men till skillnad från andra områden, utvecklas den ofta i ett nära samspel med det offentliga. Samhällsplanering i form av infrastruktur, nyttjande av mark och vatten och samverkan med offentligägda anläggningar är av stor betydelse för utvecklingen av turism. En del av området, mötesindustrin, växer starkt och Västerås och Västmanland har en stor potential att ordna fler möten i form av events, mässor, konferenser och kongresser.

Inom branschen, på initiativ av Svensk Turism AB, har en så kallad nationell strategi arbetats fram. Arbetet har skett i dialog med näringens olika aktörer och i samarbete med SHR, Visit Sweden, Tillväxtverket, Swedavia, Stockholm Visitors Board, Nätverket Sveriges Regionala Turistorganisationer/Västsvenska Turistrådet, samt med finansiellt stöd från Jordbruksverket.

Den nationella strategin för svensk besöksnäring riktar en utmaning till det offentliga om ett allt större engagemang. I rapporten talas om vikten av så kallade klusterbildningar. Där nämns behovet av att skapa ett politiskt kluster där det anges ”med politisk vilja, prioritering, samordning och handlingskraft på statlig, regional och lokal nivå skapas goda utvecklingsförutsättningar.”

Strategin visar på ett behov av samordning och samverkan där det offentliga har en viktig roll att spela. Ambitionen är att i ekonomiska termer se en fördubbling av branschen 2020.

Det är nu en stor utmaning för oss politiska partier att ta oss an dessa frågor på ett för-nyat sätt. Vi måste ta ett större ansvar ute i kommunerna för att ta fram konkreta åtgärder för att bidra i arbetet med den nationella strategin och gynna svensk besöksnäring genom mer lönsamma företag och nöjdare kunder. Genom att samordna insatser och förslag vill vi bidra och utveckla en av de stora basnäringar som har stor potential att bli ändå större.

I Västerås har vi på kristdemokratiskt initiativ fått med besöksnäringen såväl som den kreativa näringen i näringslivsprogrammet. Men det räcker inte – vi måste jobba effektivare tillsammans!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons