Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

KD: Skydd och stöd stärks för barn i utsatta situationer

Annons
Får inte bli fel. Uppföljningen vid omplacering av ett barn ska bli bättre.foto: vlt:s arkiv

Nu förbättras villkoren för Sveriges barn. Regeringen, där Kristdemokraterna ansvarat för frågan, har i en lagrådsremiss föreslagit en rad förbättringar i Socialtjänstlagen som syftar till att stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar i utsatta situationer.

För de flesta barn i vårt land utgör föräldrarna och familjen tryggheten i tillvaron. Samtidigt finns det hem där barn får allt annat än trygghet, där droger och våld dominerar vardagen.

Men alla barn har rätt att få växa upp under trygga förhållanden, få god omvårdnad och få utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar. Det står i Barnkonventionen och vi kristdemokrater gör allt för att det också ska bli verklighet. För alla barn.

I dag får föräldrar ett generellt stöd från barnavårdscentraler, skolor, förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Det är bra.

Ett tidigt och brett föräldrastöd kan förebygga framtida problem hos barnet, både hälsorelaterade och sociala. Därtill har regeringen en strategi för ett utvecklat stöd i syfte att erbjuda föräldrar stödi föräldraskapet.

Stöd behöver ges och samhället måste ta på sig ansvaret då barn och unga förlorar sin trygghet. Även dessa barn ska få en så trygg uppväxt som möjligt.

Vi kristdemokrater har alltid försökt att ha ett barnperspektiv i det vi gör. Det här är ett tydligt exempel på det. Med lagförslaget stärker vi barns rättigheter i Sverige. Låt oss ge några exempel.

Socialtjänsten måste bättre marknadsföra sitt arbete så att barn i utsatthet vet att någon finns till för dem. Kommunerna ska bedriva uppsökande verksamhet och förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa.

Det ska bli tydligare för alla att man ska göra en anmälan till socialnämnden när ett barn far illa eller misstänks fara illa. Många kommuner har brist på familjehem. Därför behövs ett bättre samarbete och tydliga avtal.

Familjehemmen ska utredas ordentligt och socialnämnden ska tillhandahålla utbildningar för familjehem eller jourhem. Här har Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en sådan utbildning och en vägledning för bedömning av familjehem.

Placerade barn ska ha en egen namngiven socialsekreterare. Det ger en trygghet att veta vem man kan ta kontakt med. Socialsekreteraren ska besöka barnet regelbundet och särskilt beakta att barnet får god skolgång och tillräckligt med hälso- och sjukvård.

Öppna insatser får erbjudas barn som fyllt 15 år utan föräldrars samtycke, om barnet samtycker till det. Även om föräldrar och barn ofta kan komma överens med socialtjänsten om behovet av insatser kan det ibland uppstå låsningar och intressekonflikter. Det kan handla om barn som kastats ut hemifrån, eller allvarliga relationsproblem inom familjen.

Barn, föräldrar och organisationer behöver enkelt veta hur lagstiftning och regelverk kring barn i utsatthet ser ut. I dag är det svårt att överblicka. Vi beslutar nu att starta ”Barntjänsten på nätet” som ska vara en pedagogisk presentation av bestämmelserna i Socialtjänstlagen och Lagen om vård av unga.

Barn är kloka. Deras synpunkter måste tas tillvara. Regeringen avser att starta brukar-undersökningar för barn och unga i samhällsvård med resultat som blir nedbrytbara på kommunnivå. Vi kommer att fortsätta utveckla statistiken för den sociala barn- och ungdomsvården.

En placering av ett barn som far illa är den mest ingripande åtgärd som socialtjänsten kan vidta. Nu skärper vi det förebyggande arbetet men också kontroll och uppföljning för att stärka kvaliteten. Sammanlagt kommer regeringen att satsa 200 miljoner kronor årligen fram till 2015 och därefter 182 miljoner kronor årligen. Vi är skyldiga varje barn det bästa vi kan ge.

Barndomen går aldrig i repris.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons