Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kirurgläkare: Sparförslag får oacceptabla konsekvenser

Annons

I Läkartidningen redogörs för ett tragiskt fall med en knappt treårig flicka som sex dagar efter inläggning på ett universitetssjukhus avlider i hjärninflammation. Fallet anmäldes till Ansvarsnämnden som kommer fram till att "bristerna i handläggningen får tillskrivas sjukhusets organisation och anmälan kan inte leda till disciplinpåföljd för någon enskild yrkesutövare".

I ett sakkunnigutlåtande skriver docent Jan Sjölin följande: "Möjligheten att adekvat bedöma tillståndet försvårades dessutom av att barnet var utlokaliserat och inte låg på ansvariga läkares hemmaklinik, ett stort antal inblandade läkare, en tung arbetsbelastning för jourhavande på helgerna, bristande rondrutiner samt bristande erfarenhet av barnsjukvård hos ett antal av infektionsklinikens vårdpersonal".

I tre brev riktade till divisionschefen för kirurgi Per-Otto Olsson har kirurgklinikens ledningsgrupp, sektionsansvariga överläkare samt avdelningscheferna under hösten och vintern protesterat mot det sparförslag som Per-Otto Olsson lagt på kirurgkliniken och pekat på de konsekvenser som förslaget får på patientsäkerheten och som skrämmande illustrativt belyses av ovanstående exempel från Ansvarsnämnden.

Vad ingår då i sparförslaget? Jo, bland annat stängning av en kirurgavdelning (Avdelning 7) med utlokalisering av patienterna till andra kliniker. Det innebär att:

1. patienten inte sköts av personal som är utbildade och vana att vårda kirurgiskt sjuka patienter och att bedöma eventuell försämring eller komplikation till gjorda ingrepp

2. en ökad arbetsbelastning för framför allt jourhavande kirurger på kvällar, nätter och helger med risk för ett ökat antal missöden, fördröjning av diagnostiska processer och nedsättning av patientsäkerheten.

Det är också något av en ironi att förslaget att stänga en kirurgavdelning och minska antalet vårdplatser inom division kirurgi med 24 stycken kommer samtidigt som vår

personal av landstinget utbildas i "Händelse- och riskanalys" med syftet att förebygga den typ av händelse som det tragiska ansvarsärendet ovan illustrerar.

Genom att "ta hem" en viss del av den regionvård som utförs i Uppsala (bland annat överviktsoperationer) och som vi har kompetens att utföra i Västerås hoppas divisionsledningen kunna spara några miljoner, vilket ligger i sparplanen.

Under en rad år har emellertid medelbeläggningen på kirurgavdelningarna legat över 100 procent och år 2007 var medelbeläggningen 115 procent. Utöver detta kommer ett antal patienter som tillhört kirurgkliniken men som på grund av överbeläggningarna utlokaliserats till andra klinikers vårdavdelningar. Sedan flera veckor har vi tvingats reducera antalet planerade operationer med 30 procent på grund av överbeläggningar på vårdavdelningar och utarbetad personal.

Detta medför ett resursslöseri med operationssalar som inte används men framför allt ett mänskligt lidande för de patienter som ställt in sig på operation, ordnat med ledighet från jobbet och som får leva ett tag till med sin behandlingsbara åkomma. Vi ser därför, redan före de kommande sparplanerna, ingen möjlighet att starta den sedan länge planerade överviktskirurgin.

Ständiga överbeläggningar utgör en stressfaktor och belastning på all vårdpersonal. Patienter vårdas i behandlingsrum och undersökningsrum som inte är avsedda för detta. Det är trångt och man får ständigt improvisera och flytta om patienterna, vilket är en riskfaktor för patientsäkerheten och negativt för arbetsmiljön. Konsekvenserna av det sparförslag som förelagts landstingsledningen av division kirurgi kan för kirurgklinikens del sammanfattas med följande:

1. Sänkt patientsäkerhet med ökat antal missöden och fördröjning av diagnoser.

2. Minskad produktion med förlängda väntetider till diagnos, operation och bot. Vårdgarantin kommer inte att kunna hållas!

3. Ökande kostnader på grund av den

minskade produktionen och ett ökat antal patienter som väljer att behandlas och

opereras i andra landsting.

4. Kraftigt försämrad arbetsmiljö för samtliga personalgrupper på kirurgkliniken.

5. Försämrad utbildningssituation för våra sköterske/undersköterske- och läkarelever.

Vi kan i nuläget bara vädja till de politiker som i mars skall fatta beslut om sparplanen - besinna er och rasera inte den högkvalitativa kirurgiska vården vid centrallasarettet

i Västerås som redan före sparpaketet bedrivs med allt för små resurser.

Mats Andersson

Överläkare

Staffan Eriksson

Överläkare

Claes Rudberg

Överläkare

Kennet Smedh

Överläkare

för samtliga fast anställda läkare vid kirurgkliniken

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons