Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Klappjakt på arbetslösas barn

Annons

Förskolan är den verksamhet som har högst andel nöjda brukare av all välfärdsservice. De flesta föräldrar är i stort sett nöjda med verksamheten.

Den oro som föräldrar nu och då ger uttryck för hänför sig till barngruppernas storlek kopplad till antalet personal. Att föräldrar kan bekymra sig över detta tycker jag är helt förståeligt.

Därför är det glädjande att vi, genom en målmedveten satsning, i senaste mätningen kunnat konstatera att vi i snitt har färre barn per vuxen i våra förskolor än vid tidigare mätning. Vår ambition är även att söka minska barngruppernas storlek. Det riktade statsbidraget på 15,4 miljoner kronor som staden fått till förskolan har vi beslutat använda till att minska småbarnsgruppernas storlek.

Den positiva bilden av förskolan som de flesta föräldrarna ger uttryck för tycks tyvärr inte finnas hos de fem oppositionspartier som bildar en allians i Västerås, och där miljöpartiet aktivt stödjer en borgerlig politik. I en debattartikel 18 januari ger den borgerliga alliansens främsta företrädare i Västerås en blytung och svart bild av förskolan.

Viktigt att observera i inlägget är att miljöpartiet och de borgerliga partierna tänker bedriva en klappjakt på barn till arbetslösa och föräldralediga. Minskar man bara vistelsetiden för dessa barn med 40 procent, från fem till tre timmar per dag, kan man frigöra platser till andra barn, säger alliansen.

Men var i Västerås är arbetslösheten högst? Jo, i områden där många har utländsk bakgrund och där det finns många ensamstående föräldrar.

Många av dessas barn behöver pedagogiskt och socialt stöd, inte minst för att klara sin språkutveckling.

Det är dessa barn som miljöpartiet vill "straffa" i sitt samarbete med de borgerliga partierna. Barnen till de arbetslösa och föräldralediga som finns i förskolan ska dessutom skuldbeläggas med att de lägger beslag på platser som andra barn borde ha. Var finns barnperspektivet? Dessutom frigörs inga platser genom en minskad vistelsetid. Även om vistelsetiden minskas från fem till tre timmar per dag uppehåller barnet ändå en plats. Det är bara om oppositionen helt avskaffar rätten för den aktuella gruppen barn att finnas i förskolan som det blir fler platser. Är det kanske vad man innerst inne vill göra fast man inte säger det rakt ut?

Oppositionens företrädare påstår även att majoriteten sagt nej till två fristående förskolor under 2004. Detta är fel. Varje ansökan måste prövas var för sig sett till behov och kvalitet. På den grunden sa vi nej till en ansökan under 2004. Men oppositionen "glömmer" medvetet att upplysa om att vi sagt ja till start av två enskilda förskolor 2004. Dessa är i dag igång och har cirka 70 barn inskrivna i sin verksamhet.

I debattartikeln talar den borgerliga alliansen även om att dagbarnvårdarna snart är "utmönstrade". Påståendet saknar grund. Alliansen, såväl miljöpartiet som de borgerliga partierna, vet så väl att familjedaghemmen är en egen verksamhet inom Västerås förskolor.

För många föräldrar är familjedaghemmen ett bra alternativ till den vanliga förskolan. Vår avsikt är att de kommunala familjedaghemmen ska vara kvar.

Det är dock föräldrarnas efterfrågan och val av familjedaghem som tillsammans med tillgången på dagbarnvårdare avgör familjedaghemmens framtid. I nuläget föredrar det övervägande flertalet föräldrar att placera sina barn i kommunala eller privata förskolor.

Tyvärr har det även varit svårt att rekrytera dagbarnvårdare. Det är dessutom åtta år sedan en dagbarnvårdare ansökte om att få starta enskild verksamhet.

Britt Sandström, s, ordförande för barn- och ungdomsnämnden i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons