Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommuner och landsting: Statlig skola ingen lösning

Återigen är Metta Fjelkner och Lärarnas Riksförbund på krigsstigen mot kommunerna och den kommunala skolan. I VLT den 2 juli ifrågasätter hon än en gångkommunernas kompetens och kräver ett tydligare statligt ansvar för skolan.

Annons

Sveriges Kommuner och Landsting är överens med Lärarnas Riksförbund om att det är oacceptabelt att var fjärde elev lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Detta måste åtgärdas, men ett förstatligande är inte lösningen.

Det är staten som står för utbildningen av lärare, och det är lärare och skolledare, inte kommunerna, som enligt lag har uppdraget att förmedla kunskap. Kommunerna är uppbundna av statliga regler och beroende av statlig lärarförsörjning, som varit minst sagt undermålig de senaste åren.

Att i dagens läge satsa tid, energi och resurser på att överföra ännu mer ansvar till staten, vore ett missgrepp. Vi behöverfokusera mindre på huvudmannaskap och mer på att skapa en bättre miljö och bättre resultat i skolan.

Det finns inte heller några belägg för att ett förstatligande av skolan skulle göraden bättre - tvärtom. Metta Fjelkner och Mårten Lundgren hävdar att vi kan se ett tydligt samband mellan sjunkande resultat och en decentralisering av skolan. Men det stämmer inte. Svenska elever låg internationellt sett sämre till i matematik under den statliga skolan på både 1960- och 1980-talen. Medan Sverige i dag ligger på en genomsnittlig nivå i matematik. I läs- och skrivförståelse ligger vi däremot fort-farande i topp. Så ibland behövs det lite perspektiv i diskussionen.

Om skolan, som Metta Fjelkner ochMårten Lundgren påstår, var likvärdig och av hög kvalitet när staten hade huvud-ansvaret vet vi ingenting om. För på dentiden förekom nämligen inga utvärderingar alls.

Och det är just denna brist som lett fram till att vi tagit fram jämförande statistik. Att dra nytta av varandras erfarenheter och sprida goda exempel är ett bra sätt att höja kvaliteten. Benchmarking är ett vedertaget och svårslaget instrument för att sporra förbättringar.

I "Öppna jämförelser - grundskola 2008" finns uppgifter om både betygsresultat, kostnader och personal. Vi publicerar resultaten, goda och mindre goda, med ambitionen att kommuner och skolor ska analysera dem och lära av varandra. Öppna jämförelser bygger på befintlig statistik som rapporteras in av kommunerna själva.

Under hösten kommer vi att gå vidare med analysen av våra öppna jämförelser. Vi tänker försöka ta reda på varför resurser och andelen behöriga lärare inte har något entydigt samband med det faktiska resultatet. Vi tänker även sammanställa goda resultat och redovisa hur framgångsrika skolor arbetar.

Öppna jämförelser är ett av SKL:s bidrag till att skapa en bättre skola. Men det finns mer att göra och vi behöver göra det tillsammans. Det krävs ett helhetsgrepp om vi ska komma tillrätta med dagens skola. SKL jobbar mer än gärna tillsammans medLärarnas Riksförbund i den frågan.

Håkan Sörman,

VD Sveriges Kommuner och Landsting

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons