Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kostsam prioritering av vindkraft

Annons

Mången ställer sig frågan. Varför satsar Sverige miljardrullningar på vindraft då den svenska traditionella elmarknaden är fossilfri och ger el överskott. Transportsektorn däremot ger höga koldioxidutsläpp och om person- och långtradartrafik minskar med hjälp av snabba och säkra järnvägstransporter vore mycket vunnet i miljöhänseende, i stället för att rasera natur med vindkraft.

Norska regeringen har tillsatt en utredning av ny effektiv järnvägsförbindelse sträckan Oslo – Göteborg, som är både Sveriges och Norges största hamn.

Varje dygn passerar mer än 2 000 tunga lastbilar och 13 000 personbilar gränsen vid Svinesund. Sträckan är 30 mil och tar fyra timmar med tåg. Vi bör gynna handeln och binda ihop länderna och här har vår granne Norge reagerat och gör slag i saken, allt medan Sveriges infrastrukturminister säger ”att frågan inte är prioriterad”.

Trafikverkets kapacitetsutredning pekar på att lastbilstransporter mellan Oslo och Göteborg kommer att öka med 70 procent till 2025, att det uppstår betydande trängselproblem på E6 och att järnvägen inte har tillräcklig kapacitet. Norge är en av Sveriges främsta exportnationer. Åtta miljoner invånare bor på sträckan Oslo–Göteborg–Malmö–Köpenhamn. Detta bör lägga grund för bättre infrastruktur och för att frågan prioriteras.

Den infrastruktursatsning som i huvudsak pågår i Sverige är utbyggnad av vindkraft som i en första etapp innebär kostnader för nätutbyggnad på mer än 120 miljarder kronor vilket möjliggör 17 TWh vindkraft. Jämför kärnkraftens potential 65 TWh.

Vid SVT:s senaste partiledardebatt, på frågan om koldioxid minskning hänvisade Annie Lööf till vindkraftutbyggnaden trots hennes bättre vetskap om att Sveriges traditionella el är fossilfri.

Det framkom i debatten en förespegling om, att vindkraft skall ersätta kärnkraften trots att detta fordrar införandet av kolkraft.

Det vore mycket olyckligt om kostsamma prioriteringar gör med hänsyn till partipolitiska värderingar om att säkra kärnkraftmotståndares röster i stället för reella behov inom infrastrukturen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons