Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kristdemokrater: Kärleksbudskapet borde vara en vägvisare

Annons

Som svar på tidigare inlägg i VLT den 28 januari och 4 februari om könsneutrala äktenskap vill vi klargöra att kristdemokraternas linje är att bevara äktenskapet i dess nuvarande form, vilket nära en tredjedel av svenska folket också tycker.

Vi fördömer dock de åsikter som framskymtar från enskilda medlemmar i vårt parti, där man inte respekterar kärleken mellan två personer av samma kön. Kärleksbudskapet borde vara en vägvisare!

Det är få juridiska regler som varit så stabila som de om äktenskapet. Denna förening mellan man och kvinna har i någon form funnits i några tusen år och omfattas av alla religioner och kulturer. Nu finns en statlig utredning i Sverige som vill förändra detta genom att föreslå införande av könsneutrala äktenskap. Detta säger kristdemokraterna nej till.

Vi har i Sverige tre lagregleringar av samlevnaden, sambolagen, partnerskapslagen och äktenskapsbalken. Ur juridisk synvinkel ger partnerskapslagen och äktenskapsbalken parterna samma skydd. Något juridiskt skäl till att ändra äktenskapsbalken finns därför inte. Den statlige utredaren Hans Regnér konstaterar därmed att någon diskriminering av personer av samma kön inte finns vad gäller partnerskapet i relation till äktenskapet.

Men han fastslår att äktenskapet som begrepp har ett högre symbolvärde än partnerskapet. I utredningen talas det om två slags syn på äktenskapet, dels äktenskapsrätten, dels familjebildningen som social institution. Men utredaren fokuserar enbart på äktenskapsrätten och föreslår en könsneutral äktenskapsbalk utan analys av äktenskapets sociala roll och betydelse. För många har äktenskapet en religiös innebörd och då kommer vi in på den grundlagsskyddade religionsfriheten, vilket visar på frågans komplexitet.

För oss kristdemokrater är kopplingen mellan äktenskaps- och familjebegreppet tydlig. Stabila och fungerande familjer är bra för både barn och vuxna och där är äktenskapet den tryggaste formen för samlevnad mellan man och kvinna.

Vi inser givetvis att barn kommer till och växer upp under många olika omständigheter. Barn mår bra och far illa i vårt samhälle i olika familjekonstellationer. Men som lagstiftare måste vi ha några principer som grund för de strukturer vi anser bäst för barnens uppväxtvillkor. På detta synsätt vilar FN:s barnkonvention och även svensk lagstiftning.

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna står att familjen utgör den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten- (artikel 16).

Försiktighetsprincipen bör nog användas innan vi rycker sönder den rättsfilosofi som svensk familjerätt vilar på. Homosexuella föräldrar kan givetvis vara och är, precis som andra föräldrar, goda föräldrar. Men det vi vill betona är att vi inte vill ha en lagstiftning som aktivt klipper av barnen från deras biologiska ursprung. Det är barnets bästa vi vill utgå ifrån, inte de vuxnas i första hand.

Av den anledningen anser vi att Regnérs utredning är bristfällig då fokus ligger enbart på äktenskapsrätten. I en fransk motsvarande utredning har man gått djupare och satt in äktenskapet i sitt sociala sammanhang och inte bara som en äktenskapsrättslig fråga.

I Frankrike kom man till slutsatsen att bevara äktenskapet i dess nuvarande form men att partnerskapet ska utvecklas att motsvara äktenskapets rättigheter och skyldigheter, något som Sverige i princip redan har.

Vi kristdemokrater vill bevara äktenskapet i dess nuvarande form, alltså mellan man och kvinna, men för den skull accepterar vi inte att kränkande uttryck används om kärlek mellan människor av samma kön. De ska åtnjuta samma juridiska skydd som heterosexuella par. Enligt Regnérs utredningen gör de det idag med nuvarande partnerskapslag.

Sven Svensson

fullmäktigeledamot

ordförande för kristdemokraterna i Västerås

Elisabet Fridén

kommunalråd

gruppledare för kristdemokraterna i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons