Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kristdemokratin en hörnsten i det europeiska fredsprojektet

Kristdemokratin har haft stor betydelse för Europas fredsarbete sedan andra världskriget.

Annons
ARKIV 19850809. Valaffischerna inför 1985 års val har presenterats. Övre raden från vänster: Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), Folkpartiet (FP), Centerpartiet (C). Nedre raden: Kristen Demokratisk Samling (KDS), Moderata samlingspartiet (M) och Socialdemokraterna (S).Foto Hans T Dahlskog / SCANPIX / Kod: 1003

I Tyskland bildades det kristdemokratiska partiet CDU år 1945. Det fanns ett behov av att snabbt ersätta nazismen med en ideologi som skulle utgöra grunden för ett gott samhälle. Den politiska grunden kom att bestå av de värderingar som härrör från den kristna traditionen. Partiet blev det dominerande partiet under två decennier i Västtyskland.

Därefter fick kristdemokraterna i Västtyskland stor betydelse som oppositions- och koalitionsparti. År 1989 föll Östtyskland och den kristdemokratiska ideologin fick åter utgöra grund för Tysklands framtidsbygge, eftersom östtyskarna behövde ett alternativ till kommunistisk ideologi. Idag vet vi alla att det kristdemokratiska partiet CDU med Angela Merkel i spetsen inte bara är en viktig faktor för Tyskland utan även för europeisk och internationell politik.

Kristdemokrater har även betydelse för EU-politiken. Kristdemokrater blev tidigt engagerade i Kol- och stålunionen då partiet Christian-Democratic Group bildades år 1953. Gruppen har sedan dess spelat en ledande roll i uppbyggnaden av Europa. Gruppen ändrade namn till the European Peoples Party (EPP Group) år 1979. Idag är EPP Group den största gruppen i EU-parlamentet med dess 271 ledamöter.

I Sverige bildades partiet Kristen Demokratisk Samling (KDS) år 1964. Partiet skapades eftersom det fanns ett starkt engagemang för att bibehålla kristendomsundervisningen i gymnasieskolan.

En namninsamling startades mot förändringen. Denna fick 2,2 miljoner namnunderskrifter. Det fanns även rädsla för att värderingar med ökad materialism och moraliskt förfall skulle ta över Sverige. Partiet bytte senare namn till Kristdemokratiska Samlingspartiet och 1996 antogs namnet Kristdemokraterna.

Kristdemokraternas främsta uppgift är att främja idéer med grund i den kristna etiken med människovärdet som övergripande princip. Alla människor har ett lika värde och människolivet är okränkbart. Partiet har personalismen som alternativ människosyn till kollektivismen och individualismen.

Detta innebär att varje människa är unik, men vi behöver även gemenskap med andra för att utvecklas.

Förvaltarskapstanken utgör grunden för kristdemokratisk syn på samhällsekonomi och miljö. Kristdemokraterna vänder sig emot de avigsidor i konsumtionssamhället som lett till en materialistiskt inspirerad slit- och slängfilosofi. Det har hittills lett till en oansvarig hushållning med förgiftning av luft, vatten och mark som följd. Andra idéer är subsidiaritetsprincipen som går ut på att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Kommuner ska till exempel inte lägga sig i det som familjer kan bestämma själva. En annan grundtanke är solidaritetsprincipen som utgår från den gyllene regeln – allt vad du vill att människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem. Kristdemokrater har också kämpat för solidaritet och varit en viktig påtryckare för att en procent av Sveriges budget ska gå till bistånd.

Vår mening är att kristdemokratin behövs för Sverige i syfte att främja kristna grundvärderingar. Det har betydelse för samhällsekonomin när människor av sig själva hjälper varandra, undviker kriminella handlingar eller där det räcker med ett handslag för att ett kontrakt ska vara giltigt. Tyvärr anser vi att Sverige håller på att tappa dessa värderingar. Risken är att vi får ett samhälle där egoism får större betydelse än kärlek och filantropi. Kristdemokraterna behövs helt enkelt och är för närvarande det enda partiet i Sverige som driver dessa frågor. Det är också anledningen till att vi är kristdemokrater.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons