Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kristina Östman (C): Informera bättre

Annons

Lennart Jansson efterlyser förnyelse inom politiken samt nya former för beslutsprocesser. Medan Jansson framhåller ålder och erfarenhet som två bromsande faktorer, vill jag utvidga frågan till att innehålla alla de grupper som i dag är underrepresenterade.

En politik som bygger på mångfald är för mig en förutsättning för att en kommun ska utvecklas i en positiv och sund riktning. Det räcker dock inte bara med en vilja att inkludera fler i det politiska beslutsfattandet. Vi måste även skapa en vilja hos västeråsarna att engagera sig i sin kommun.

För att skapa ett sådant engagemang krävs information om hur jag gör om jag vill påverka och vilka frågor kommunen egentligen beslutar om. Utifrån detta resonemang vill jag lyfta fram en av de frågor som jag själv anser är särskilt viktig att förbättra inom den kommunala arenan, nämligen informationsfrågan.

Kommunen har i dag flera olika kanaler för spridning av information. Denna information är dock ofta skriven på ett byråkratiskt språk, där både ordval och grammatik gör det svårt att förstå dess innehåll. Många tjänstemän inom kommunen lever kvar i en tradition där det anses finare att använda ett svårt språk, än att skriva på ett sätt så att alla förstår. Visserligen har kommunen tagit ett steg i rätt riktning i och med utvecklingen av en ny webbplats.

Genomsyrande för den nya webbplatsen är texter som skrivits som ett personligt samtal med den som läser informationen. I det personliga samtalet används direkta meningar med du-tilltal.

Jag vill medverka till att även övrigt material som kommunen producerar blir lättläst och lättförståeligt för alla. För att detta ska bli möjligt behövs en ökad insikt hos alla dem som i dag författar olika former av texter om vem som ska läsa den text som de producerar. En sådan målgruppsanalys tydliggör också krav på information på olika språk, krav på information till hörsel- och synskadade och krav på information till andra utsatta grupper i samhället.

Jag anser även att formerna för hur informationen förmedlas behöver ses över. För att klargöra detta behov, vill jag medverka till fler direkta dialoger med västeråsarna. Sådana dialoger skapar nya arenor för hur politiken formas och kan i sig ge goda förslag på hur kommunens beslutsprocesser kan utvecklas.

Jag är dessutom övertygad om att en bättre information om kommunens verksamhet och de beslut som kommunen fattar, gör det möjligt att lättare nå ut till västeråsarna och ge dem tydligare underlag för påverkan. Med fler västeråsare som engagerar sig och är med och påverkar kan vi tillsammans förnya vår kommuns politik.

Kristina Östman

kandidat i valet till Västerås kommunfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons