Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kvalitetsmål på riktigt eller enbart på papperet?

Annons

Den 26 november kom svaret från Landstinget Västmanland angående betydelsen av fysisk aktivitet vid behandling av olika diagnoser, tidigare införd i VLT.

I artikeln Erbjud västmanlänningarna fysisk aktivitet på recept skrev debattörerna bland annat att hälso- och sjukvården måste tydligare uppfatta sitt uppdrag genom förebyggande insatser och bistår patienter att inrikta sig på nödvändiga livsstilsförändringar.

Hedvig Olin, samordnare för Ordinerad fysisk aktivitet (OFA) och Thomas Wihman (mp), landstingsråd med särskilt ansvar för folkhälsofrågor, uttalar sig om att från och med 2009 kommer förebyggande arbete, bland annat fysisk aktivitet, finnas med i landstingets kvalitetsmål.

Det är ju bra att det tas upp som landstingets kvalitetsmål, men när går landstinget Västmanland från ord till handling och vilka slags patientkategorier gäller det?

I landstingsplanen står det till exempel tidigare att det ska satsas resurser på rehabilitering för kroniskt sjuka men inga resurser har tillförts detta område hittills. Vem garanterar alltså den här gången att från och med 2009 att alla patienter i Landstinget Västmanland får fysisk aktivitet på recept och hjälp med att genomföra nödvändiga livsstilsförändringar?

Samma dag som artikeln fanns i VLT höll Landstingsfullmäktige sitt möte i Stadshuset. Bland annat anordnades ett intressant seminarium kring patientsäkerhet. Jag själv var där som åhörare och patientanhörig. Det sades en hel del om patientsäkerhet i Sverige på nationell nivå och i Landstinget Västmanland på lokal nivå.

Vad jag saknade i seminariet var den patientsäkerhet som fokuserar på utebliven behandling av patienter. Med detta menar jag om en patient kan varken opereras eller medicineras men ändå lider av sjukdomen resten av livet.

Rehabilitering med fokus på kost och motion blir då viktiga faktorer att hantera i den nya livssituationen för att kunna ha ett aktivt liv som möjligt, jämför fysisk aktivitet på recept. Ett sådant koncept finns sedan åtskilliga år tillbaka i Tyskland, där man satsar miljoner euro på intensiv sammanhållen rehabilitering.

Rehab-pengarna står Försäkringskassan för och deras beslut kan patienter överklaga, till exempel om man inte ha fått beviljat en rehab-vistelse.

En annan VLT-artikel (Lustgården hotas av nedläggning i VLT den 19 november), belyser samma problematik, nämligen att Landstinget Västmanland inte satsar på rehabilitering efter en operation eller behandling och därmed det förebyggande arbete.

Hur kan detta förhållningssätt innebära en god och säker vård för patienter? Patienterna har inga rättigheter i Sverige.

I praktiken innebär det om ett landsting inte kan ge behövlig behandling/rehabilitering åt en patient, finns det två alternativ: antingen är patienten fortfarande passivt sjukskriven eller så betalar den sin behandling (rehabilitering) själv som vi gör i vår familj.

För att min MS-sjuke man ska kunna någon gång komma tillbaka till sin arbetsplats, har vi bestämt inom familjen att egenfinansiera en rehab-vistelse, en så kallad intensiv sammanhållen rehabilitering för MS-sjuka patienter på Humlegården i Sigtuna, med fokus på kost och motion, precis som fysisk aktivitet på recept. Vistelsen är på 3+1 vecka, där den ena veckan är en uppföljning efter ungefär ett halvt år.

Kostnaden är 60000 kronor. Landstinget Västmanland vill inte bidra med några medel trots att det är vetenskapligt bevisad att en intensiv sammanhållen rehabilitering bidrar till MS-sjukas livskvalitet och påverkar positivt dennes delaktighet i vardagslivet.

Därför undrar jag: Kommer förebyggande arbete, med fysisk aktivitet och även rehabilitering för patienter i landstingets regi, framöver att ske med resurser avsatta för ändamålet eller kommer det enbart finnas på pappret och då bekostas av patienterna själva?

Ines Vikblom

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons