Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

L: Fel förlänga Ryanairavtalet utan något beslutsunderlag

Styrelsen leder Västerås flygplats uppenbart slarvigt

Annons

Var beslutet att förlänga Ryanair-avtalet dåligt underbyggt?

När vi för ett antal månader sedan blev invalda i styrelsen för Västerås Flygplats hade vi ambitionen att göra vårt bästa för att få bolaget på fötter. En rad dåligt genomtänkta affärer hade under 2015–2016 fått bolagets förluster att skena. Intäkterna för 2016 var drygt 10 miljoner kronor och kostnaderna cirka 75 miljoner, alltså en förlust på över 60 miljoner kronor.

2017 började med att merparten av styrelseledamöterna som tjänstgjort under 2016 ådrog sig allvarlig revisorskritik och nekades ansvarsfrihet. Trots detta ville flera av ledamöterna inte avgå, utan klamrade sig kvar och gjorde styrelsesituationen minst sagt märkligt.

När de gamla ledamöterna väl lämnat styrelsen fortsatte tyvärr de märkliga turerna. Revisorskritiken handlar om bristfälliga beslutsunderlag och att styrelsen ingått affärsavtal utan att förstå konsekvenserna. Mot bakgrund av detta har vi varit noga med att för egen del kräva fullständiga underlag inför viktiga affärs-beslut.

Till vår häpnad är vi tämligen ensamma om att hävda behovet av förändrat arbetssätt i detta avseende. Inför förlängningen av det viktiga Ryanair-avtalet nyligen, bolagets i särklass viktigaste affärsbeslut, utgick inget beslutsunderlag överhuvudtaget. Bolagets ordförande och vd har bestämt hävdat att eftersom det rör dig om en förlängning av ett tidigare avtal behövs inget särskilt beslutsunderlag.

Efter att med mycken möda ändå ha satt oss in i förutsättningarna så gott vi kunnat, kan vi konstatera att beslutet att förlänga avtalet inte är så enkelt som ordförande och vd påstår. Villkoren bygger på en uppgörelse från 2012.

Den förlängs nu med ytterligare fem år. Flygplatsens kostnadsläge har givetvis förändrats sedan 2012. Utan kompensation för detta blir resultatet en gradvis urholkning av ekonomin. Dessutom har valutakurser förändrats på ett avgörande sätt sedan 2012.

Sammantaget har förutsättningarna förändrats på ett sådant sätt att den nu av styrelsen beslutade förlängningen är svår att försvara. Vi motsatte oss att besluta om nytt avtal, men befanns vara i minoritet.

En ytterligare omständighet är att avtalsförlängningen nu cementerar flygplatsens struktur för lång tid framöver. Detta trots att bolagets ledning själv konstaterat att passagerartrafiken, som står för mindre än 5 procent av flygplatsens start och landningar, påverkar bolagets ekonomi på ett klart negativt sätt.

Förutom det tveksamma och dåligt underbyggda beslutet att förlänga Ryanair-avtalet har styrelsen även i övrigt en minst sagt svajig strategi. Det tidigare talet om att satsa på flyglinjer till internationella hubbar har den senaste tiden förbytts i passionerat tal från ledningen om att bara satsa på semesterresenärer eftersom dessa handlar fika och taxfree mycket mer än affärs-resenärerna.

En sådan genomgripande strategisk förändring borde givetvis ha föregåtts av en ordentlig diskussion med styrelse och ägare, men så har inte skett. Tvärtom tycks våra styrelsekollegor instämma i skiftet av fokus utan att vidare reflektera över om semesterresor utom-lands verkligen motiverar skattesubventioner.

Att bolaget nu dessutom startat omfattande call- center-verksamhet för att dryga ut intäkterna – och börjat med Taco-buffé- luncher – är heller inget som vållat några höjda ögonbryn eller diskussioner bland våra styrelsekollegor. Att denna kraftigt skattesubventionerade konkurrens på öppna marknaden i högsta grad är etiskt tveksam, och kanske också bryter mot kommunallagen, tycks ingen bekymra sig om.

Sammantaget kan vi konstatera att styrelsens majoritet inte tar revisorernas uppmaning om förändrat arbetssätt på allvar. Underlagen inför viktiga affärsbeslut är ett skämt. Styrelsens insyn och förståelse minimal.

Vi kan inte vara en del av en styrelse som leder bolaget på ett så uppenbart slarvigt sätt. Från Liberalernas sida kommer vi att lämna våra styrelseplatser vakanta i protest.

Vi kommer dock att fortsätta agera kraftfullt från ägarpositionen i kommunstyrelse och fullmäktige. Flygplatsbolagets kostnadsmassa måste kraftigt beskäras. Hela verksamhetsgrenar kan komma att behöva stängas. Tyvärr tycks den nuvarande styrelsemajoriteten styra i helt motsatt riktning.

Läs också: Eko-brott och rörliga mål för flygplatsen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons