Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

L: Lägg pengar på välfärden

Annons

Tid för midsommar – och budgetförslag.

Midsommartid innebär blommor, värme, fågelsång och vila. Midsommartid innebär också att det är dags att fastställa kommunens viktigaste styrdokument – budgeten – för nästkommande kalenderår. Det är i budgeten som de ekonomiska prioriteringarna görs. Det är i budgeten som det avgörs vilken skatt som ska belasta medborgarna och vad skattepengarna sedan ska användas till.

I år har det varit lätt för de flesta partier att göra budgetförslag. Landet befinner sig i högkonjunktur. Skatteintäkterna ökar, inte minst i det välmående Mälardalen. Västerås är inget undantag.

Den politiska majoriteten i Västerås (S-MP-C-KD) har presenterat sitt förslag till budget. Det är ett försiktigt förslag där många verksamheter får lite påökt, samtidigt som rationaliseringskraven sänks till en närmast symbolisk nivå (0,3 procent).

Majoriteten gläds också åt priser som den menar att Västerås erhållit tack vare dess politik. Västerås har blivit årets skolmatskommun, årets e-hälsokommun och årets "miljöbästa" kommun. Samtidigt har skolresultaten i Västerås sjunkit sex år i rad. Västerås ligger numera i botten i riket när det gäller skolresultat. Unga akademiker från Stockholm som erbjuds jobb i Västerås tvekar numera allt oftare på grund av oro för den undermåliga skolkvaliteten.

Västerås utmärker sig också negativt vad gäller företagsklimatet. 2017 har inneburit ett historiskt fall i Svenskt Näringslivs rankning, så att Västerås nu har det sämsta företagsklimatet sedan mätningen startade. Inte minst stadens sätt att upphandla och att själv konkurrera med privata företag möter kritik. Inom äldrevården har köerna ökat.

För oss inom L är det tydligt var stadens problem ligger. Vårt budgetförslag handlar först och främst om att prioritera välfärdens kärna. I vårt budgetförslag tillförs grundskolenämnden 40 miljoner mer än i majoritetens förslag. Vi vill att huvuddelen av pengarna används till att höja den generella elevpengen. I Västerås är elevpengen cirka 15 procent lägre än Sverigesnittet. Föga förvånade syns ett tydligt samband med skolresultaten.Utöver höjd elevpeng vill vi satsa på höjd andel behöriga lärare, och högre lärar- och rektorslöner. För utsatta skolor och klasser vill vi se ett försök med 2-lärarsystem, det vill säga två lärare i varje klass. Detta försök ska kopplas till ett forskningsprojekt med vetenskaplig utvärdering.

Utöver skolsatsningen lägger L 33 miljoner mer än majoriteten på äldrenämnden. Pengarna ska gå till att korta köer till äldreboenden samt försvara och bygga ut valfriheten för de äldre. Den som är i behov av hemtjänst ska själv kunna styra innehållet inom ramen för det antal timmar som personen tilldelats.

Det tredje och sista området som Liberalerna satsar på är kulturen. L lägger mer pengar än majoriteten på kulturnämnden. Vi har varit framgångsrika i att försvara Sinfoniettan som majoriteten ville lägga ned. Under det senaste året har även biblioteken varit ifrågasatta från majoritetshåll. L vill försvara och förstärka biblioteken och deras öppettider.

För att åstadkomma ekonomiskt utrymme för våra satsningar väljer L att prioritera ned ett antal verksamheter som inte tillhör välfärdens kärna. De kopiöst stora bidragen till flygsemesterresor som majoriteten ägnar sig åt vill vi minska med tio miljoner per år. Vi vill också justera upplägget för busstrafiken något. Det är onödigt att det går tomma bussar. Turtätheten kan anpassas bättre efter människors resmönster. Likaså kan egenfinansieringsgraden i kollektivtrafiken öka något, den är nu lägst i Sverige vad gäller stadstrafik.

L säger nej till kommunala hotell, nya kommunala huvudkontor och lyxladugårdar. Även inom badhusområdet måste en tillnyktring ske. Västerås har de högsta lokalkostnaderna för idrottslokaler i hela riket, och här ingår badhusen.Mycket är bra i Västerås, men mycket kan också bli bättre. Västeråsarna ska inte nöja sig. Liberalerna erbjuder andra, och vassare, prioriteringar än majoriteten. Västerås kan bättre!

Jesper Brandberg

Oppositionsråd (L)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons