Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

L: S-styret får underkänt

Annons

REPLIK. Skolans resultat i Västerås sjunker. Att de styrande lyfter upp priser för att berätta hur bra det går visar att de saknar probleminsikt. Vi måste ärligt erkänna att framgångarna uteblivit. Det är inte bästa skolmaten eller finaste skolgården som gör att våra elever lär sig att lösa matematiken eller läsa svensk litteratur. Det viktigaste uppdraget för skolan är att alla elever lämnar grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. Att det ställs krav och att vi har höga förväntningar. De styrande prioriterar inte kunskapsuppdraget och resultatet är att en alltför stor del av Västeråseleverna lämnar grundskolan utan godkända betyg.

Den socialdemokratiskt ledda kommunledningen gör allt för att tona ner de försämrade skolresultaten. Löften om resurser och höjda lärarlöner blir symboliska summor i 2018 års budget. För Liberalerna är skolans villkor oerhört viktiga. En bra skola är viktig för att bygga ett fungerande demokratiskt samhälle där elever, oavsett var man bor, oberoende av hemförhållanden, ges en grund att stå på. Läraryrkets status, skolans resurser och kvalitet och inte minst arbetsro i klassrummet är viktiga delar i vår skolpolitik.

Skolresultaten sjunker, det mest allvarliga är grundskolan och skillnaderna dem emellan. Även resultaten mellan pojkar och flickor oroar, där pojkarna halkar efter i flera ämnen. Det innebär, beroende på skola, så finns skillnader i om eleven får en bra utbildning, tillgång till behöriga lärare och om skolan prioriterar arbetsro i klassrummet. Svensk skola har stora ordningsproblem. Liberalerna vill inrätta en nationell kommission som arbetar för mer ordning och reda i skolan.

Målet med grundskolan är att komma in på gymnasieskolan för att påbörja sin utbildningsresa inför kommande val av arbete eller vidare studier. Det bagage av kunskap som man har med sig från grundskolan är helt avgörande.

Att följa upp elevernas närvaro, att årligen granska skolornas resultat och satsa på basfärdigheterna att läsa, skriva och räkna har vi drivit länge. Vi kräver årliga kartläggningar av lärarnas kompetens och behörigheter. Utbildade lärare är avgörande och mer måste göras för att locka de bästa till skolan. Att döma av den lokala skoldebatten har flera av dessa delar stannat av. De resurser som skolan behöver för att klara sitt uppdrag måste säkerställas.

Det är obegripligt att Socialdemokraterna varje år lovar, inte minst under valår, för att sedan totalt nedprioritera skolan och lärarna. Socialdemokraterna begår misstag när de jämför barngruppernas storlek med andra kommuner när ökningen här är dramatisk. Man menar att grundskolan har resurser, samtidigt är elevpengen mycket lägre här, skolor har inte råd med speciallärare utifrån behovet. I frågan om lärarlöner hänvisar de till nationella satsningar, men det är kommunen som ansvarar för skolan och lärarnas löner, inte regeringen.

Vi behöver höja lärarnas löner, vi måste satsa på speciallärarna och vi måste fortbilda och satsa på fler ämnesbehöriga lärare, därför prioriterar vi i Liberalerna detta högre i vår lokala som nationella budget. Nationellt satsar vi på fler speciallärare och specialpedagoger redan i lågstadiet. Vi lägger också fokus för att lyckas med de nyanlända elever som kommit till Sverige. Skolan är avgörande för en bra integration.

Roger Haddad (L) Riksdagsledamot för Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons