Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lägre moms på tjänster!

Annons

Ett samhälle med hög arbetslöshet misshushållar med sina resurser. Arbetsuppgifter finns, vi känner till behoven så det är egentligen bara att organisera och handla.

För att få en struktur på vilka åtgärder som bör vidtas måste vi diskutera arbetsmarknaden utifrån tre sektorer: Den privata sektorn, den offentliga sektorn och den sociala ekonomin. Det är viktigt att få en samverkan mellan dessa tre sektorer.

Den privata sektorn är vinststyrd. Det innebär att arbetskraften skall utföra så mycket som möjligt till lägsta möjliga kostnad. I den globaliserade värld vi nu lever innebär det en omfattande låglönekonkurrens om arbetskraften.

Det fanns en framgångsrik period i Sverige då samarbetet fungerade bra mellan den offentliga sektorn och den privata såtillvida att stat och statliga myndigheter var kompetenta beställare av varor och investeringar till industrier som därmed fick möjligheter att expandera till stora företag som också ledde till framgångar på den internationella marknaden. Det gällde industrier som LMEricsson, Asea, Astra, Saab, Volvo med flera. På 1960-talet var industrisamhället på topp då det gällde antalet arbetstillfällen. Idag är situationen annorlunda delvis beroende på globaliseringen, avregleringar, rationaliseringar, revolutionerande informationsteknik med mera.

Handeln över gränserna utgjordes tidigare huvudsakligen av varor och investeringar, men idag är 97 procent av penningtransaktionerna över gränserna finansiella och i mycket stor utsträckning spekulativa, det vill säga att göra pengar på pengar. Detta skapar inga jobb utan gör endast de rika och förmögna ännu rikare och vi får stora skillnader mellan länder och inom länderna mellan rika och fattiga. Den viktigaste frågan idag är att komma åt dessa girighetsströmmar. I industrialiserade länder som Sverige sker det nu en kraftig minskning av antalet industrijobb.

De nya jobben som marknaden skapar i den privata sektorn kommer främst inom handeln, tjänstesektorn, upplevelseindustrin, turismen. Här måste vidtas åtgärder av mer långsiktigt slag till exempel en enhetlig moms, så att vi får lägre moms på tjänster, vilket skulle innebära en betydande förenkling för småföretag, samtidigt som det skulle minska skattefusk i ett samhälle där varu- och tjänsteproduktion i stor utsträckning smälter ihop. Det är ju märkligt att pizzan vi äter på restaurangen är dyrare än den vi tar med oss hem och äter.

Direkt förödande för sysselsättningen är om vi försämrar för de grupper som har det sämst ekonomiskt och som behöver vartenda öre till viktig konsumtion så som de borgerliga föreslår när de sänker ersättningar till sjuka, förtidspensionärer, arbetslösa med flera. Då dessutom de mesta av dessa pengar går till dem som är förmögna stärker man den spekulation vi idag har och som det är viktigt att bekämpa.

Om vi skall öka antalet sysselsatta inom privat sektor måste det ske genom ett ökat samarbete mellan samhälle och näringsliv. En bättre samverkan med högskolorna och kommunerna skulle betyda mycket för småföretag och nyföretagande. Vi måste lämna aktieägarvärdesmodellen med sökandet efter maximal vinst i varje ögonblick och i stället prioritera långsiktig utveckling av företag och produktion.

Se till att aktivera pensionskapitalet och få till stånd en mer långsiktig inriktning och ansvarstagande för investeringar och arbetskraft. Återgå till ett investeringslett samarbete mellan samhälle och näringsliv istället för dagens börsstyrda näringsliv som inte ser längre än ett kvartal framåt och att aktieägarna skall få högsta möjliga utdelning. Investeringsbehoven är stora då det gäller miljö, energi, kommunikationer, skolor, sjukhus, bostäder med mera och här skulle ett samarbete kunna ge Sverige fler jobb och en blomstrande företagsamhet.

Roland Sundgren

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons